17 de juny 2015

Compareixença urgent al jutjat de les famílies del bloc-Salt

Ràdio Sarrià.
Després de rebre una comunicació dels Mossos d'Esquadra amb una amenaça de desnonament per part del Jutjat, avui les famílies al complet que viuen al Bloc-Salt, compareixeran al jutjat per a sol·licitar que no siguin desnonades, emparant-se en el Dret a Defensa efectiva i en la situació d'extrema vulnerabilitat que pateixen, de forma especial els menors d'edat que hi resideixen. També volem insistir en el fet que l'ocupació del Bloc-Salt s'ha fet després de reclamar una i una altra vegada solucions a les administracions que, fins ara, han ignorat la situació d'extrema vulnerabilitat d'aquestes famílies segons la PAH Girona Salt.