10 de febr. 2011

El PSC presenta dues al•legacions a la 3a fase de la reforma del carrer Major

(Ràdio Sarrià) El grup socialista demana que les millores serveixin per arranjar o substituir els contenidors soterrats i considera que el projecte no és compatible amb el mercat ambulant setmanal
El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Sarrià de Ter va presentar, a finals de gener i dins el termini establert, una instància amb dues al•legacions al projecte de la 3a fase de Millora de les xarxes de serveis i adequació del carrer Major.
En la primera al•legació el PSC manifesta com a no idònia la ubicació de l'escultura de l'artista Domènech Fita en el nou giratori que s'haurà de fer entre els carrers Major, Lloses i Carrilet. Segons Roger Casero, portaveu del grup municipal socialista “agraïm profundament el gest de Domènech Fita vers Sarrià de Ter i la seva escultura ens agrada molt, però per les seves dimensions entenem que l'emplaçament previst pel projecte no és la idònia, sobretot perquè és massa alta i trenca la vista de la característica façana de la casa de “Can Ribugent”; nosaltres apostem perquè, en cas de fer-se l'escultura, es situï al giratori de la Via Augusta o fins i tot a la carretera de França, a l'autovia”.
En aquest sentit el PSC és més partidari que l'import de les millores de la licitació de les obres no es destini ara a la construcció d'aquesta escultura sinó que proposen que es destini a arranjar, o bé substituir, els contenidors soterrats que hi ha al carrer Major i que es van instal•lar en la primera fase de la reforma.
D'altra banda el PSC també ha plantejat una segona al•legació en relació al mercat ambulant municipal, demanant que es replantegin els aspectes tècnics constructius necessaris, fent especial referència al paviment de les voreres, per a fer-lo compatible amb aquest ús, en cas que es produeixi una ocupació esporàdica o temporal d’aquest emplaçament per part de vehicles dels marxants, evitant així que es malmeti periòdicament.
Per Roger Casero “el projecte de reforma del carrer Major ens sembla poc compatible amb el Mercat setmanal i ens sembla que des de l'equip de govern no s'ha afrontat seriosament aquesta qüestió, doncs entre d'altres qüestions, la reunió informativa amb els marxants s'haurà fet una vegada finalitzat el període d'exposició pública del projecte i, per tant, de presentació d'al•legacions”.