2 de set. 2015

Comencen els treballs de neteja i de restauració de la vegetació de ribera de l’illa del Pont de l’Aigua al riu Ter

Ràdio Sarrià.
L’Ajuntament de Girona va iniciar dilluns passat, dia 31 d’agost, els treballs de neteja vegetal selectiva i de plantada d’arbres de ribera a l’illa del Pont de l’Aigua del riu Ter, entre la resclosa de Can Mitjans i el mateix pont de l’Aigua, al límit amb el municipi de Sarrià de Ter. L’actuació consisteix en una aclarida selectiva d’arbres i de rebrots i en una retirada d’arbres morts o caiguts per millorar la capacitat hidràulica de la llera, així com en una reducció de la superfície del canyar (Arundo donax), espècie exòtica invasora. També es farà una plantada de verns (Alnus glutinosa), espècie de ribera autòctona, al marge de l’illa per restaurar i millorar la qualitat de l’ecosistema ripari del riu Ter. Aquesta actuació deriva d’un conveni signat entre l’Ajuntament de Girona i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el setembre de 2014, pel qual l’ACA assignava una subvenció emmarcada dins del Programa de conservació i manteniment de lleres. Els treballs són executats per l’empresa Forestal Catalana S.A. i tenen un cost de 14.907 euros, IVA inclòs, dels quals el 80% prové de la subvenció de l’ACA. Aquesta actuació complementa les actuacions periòdiques de manteniment i gestió de les zones verdes i dels rius de Girona, que compten amb un pressupost anual de 124.544 euros.