8 de set. 2015

Signatura del conveni entre el Patronat de Turisme i l’Obra Social «la Caixa» per al desenvolupament i promoció turística de les comarques gironines

Foto: Martí Artalejo

Ràdio Sarrià.
El president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Pere Vila, i el representant de la Fundació Bancària «la Caixa», Josep Blanch, han signat avui el conveni entre les dues entitats que té per objecte establir el marc de col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural, social i de formació que el Patronat du a terme pel desenvolupament i promoció turística de les comarques gironines. La Fundació Bancària «la Caixa» es compromet a fer una aportació de 30.000 € a favor del Patronat, el qual ha de destinar íntegrament l’import a la realització de cursos, jornades i tallers de formació, tant en línia com presencials, per tal d’ajudar petites empreses i nous emprenedors del sector turístic de les comarques de Girona. El Patronat és un organisme que té representació del sector públic i privat, l’objectiu del qual se centra, bàsicament, en el desenvolupament i en la promoció turística de les comarques gironines, i col·labora amb altres ens públics que persegueixen objectius semblants. Una de les tasques de la Fundació Bancària «la Caixa» és desenvolupar programes socials, educatius, culturals, científics i mediambientals atenent les diferents necessitats de la societat. Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni es podrà constituir una comissió paritària mixta, integrada per representants de cadascuna de les parts signants, que establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament. A més, part d’aquesta aportació econòmica anirà destinada també a l’edició 2015 dels premis de comunicació turística de les comarques de Girona, Premis G!, els quals celebren aquest any el 10è aniversari. Premis G! són de caràcter anual i reuneixen cada any més de 300 persones, entre autoritats, representants del sector turístic i mitjans de comunicació. Els premis, actualment, es componen de tres categories i dos premis especials, que van evolucionant al llarg de cada edició, pel que fa al contingut i a la forma. En aquest mateix marc, el Patronat de Turisme homenatja col·lectius professionals directament vinculats a la indústria turística del territori, com ara els parcs naturals de la demarcació de Girona; cellers de la DO Empordà; festivals de música de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i els productors d'oli del territori, entre d’altres.