28 d’oct. 2014

Condemna energètica a la violència masclista al municipi de Vidreres

Ràdio Sarrià.
L’ Ajuntament de Vidreres condemna i mostra el seu rebuig als fets de violència masclista envers una dona, presumptament a mans de la seva parella, succeïts a la urbanització Aiguaviva Park del municipi. El consistori expressa el seu rebuig per la violència masclista així com el compromís de continuar treballant conjuntament amb tots els agents implicats en el tema, a fi i efecte de millorar la coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les situacions de violència masclista per tal d’eradicar-la. Des de la institució municipal refermem el convenciment que és necessari un canvi social que elimini tot tipus de violència per qüestions de gènere, ja sigui física, verbal o de qualsevol altre mena i apostem per les relacions de respecte i equitat entre els homes i les dones.L’Ajuntament no defugirà de la seva responsabilitat per invertir els esforços i els recursos necessaris per assolir la seva eradicació garantint l’atenció, l’assistència, la protecció i la reparació integral de les dones que es troben en situacions de violència.