19 de febr. 2015

La preinscripció escolar per al curs 2015-2016 es farà del 10 al 17 de març per l'ensenyament obligatori

Ràdio Sarrià.
La preinscripció pel proper curs escolar per l'ensenyament obligatori es farà del 10 al 17 de març, pel segon cicle d'educació infantil, primària, els centres integrats i de secundària obligatòria (ESO). 
Del  l'10 al 17 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria. Del 10 al 27 de març, per als ensenyaments professionals de música i dansa. Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció. Del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. Del 12 al 20 de maig, per al primer període dels ensenyaments esportius. Del 22 al 29 de juny, per als ensenyaments d'educació d'adults, excepte els ensenyaments de formació instrumental, català i castellà, que serà del 2 al 7 de setembre. Del 6 al 10 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments. De l'1 al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes. Del 4 al 15 de maig, per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los. Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard de l'11 de març.
Els barems i criteris d'amissió seran els mateixos que es van aplicar el darrer curs.