23 de febr. 2015

La Unitat de Tumors de Cap i Coll del Trueta fa 1.500 visites durant els dos primers anys de funcionament

Ràdio Sarrià.
La Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll (UFTCC) de l'hospital Trueta de Girona i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha fet, en dos anys de funcionament, més de 1.500 visites. La unitat és referent a la demarcació en el tractament d'aquest tumors.
D'aquestes 1.500 visites 217 han estat primeres visites i la resta, controls de pacients ja tractats. . El càncer que afecta el cap i el coll és el cinquè tipus de tumor més freqüent en homes a Catalunya i els càncers d'orofaringe i laringe són els que tenen més incidència. La seva evolució es manté estable en homes i augmenta en dones, sobretot pel consum de tabac. 
També han detectat un increment dels casos provocats pel virus del papil·loma humà a l'àrea de l'orofaringe.
A la Unitat hi treballen coordinadament professionals d'oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, otorinolaringologia, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia plàstica, infermeria (en la gestió dels casos), dietètica, psicooncologia i treball social, entre d'altres; que són personal tant de l'Hospital Dr. Josep Trueta com de l'ICO Girona.
Aquests tipus de tumors tenen un gran impacte psicològic i funcional, superior al de qualsevol altre tipus de tumor. Això és deu al fet que els tractaments sovint afecten aspectes dels pacients tan bàsics i essencials com són l'aparença, la parla, la respiració per vies naturals i la deglució. Per això és important que sigui una unitat multidisciplinària en què participin professionals especialitzats per abordar totes les facetes que puguin afectar el pacient.