25 de febr. 2015

L'Ajuntament de Sarrià de Ter modifica els preus públics per al lloguer del Pavelló municipal

Ràdio Sarrià.
L'Ajuntament de Sarrià aprova els preus públics del lloguer del Pavelló municipal, segons el regidor d'esports de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, Jordi Paretas aquesta modificació " és per adequar els preus a l'estudi que s'ha fet de costos, que estaven per sota" segons Paretas que va informar i s'ha afegit als preus públics un terç de pista, escenari, gimnàs i sala de reunions del pavelló, per treuren el màxim rendiment durant les hores que no siguin utilitzats. Segons Paretas hi ja hi ha demanda. 
El camp de futbol municipal i la pista de Sarrià de Dalt també s'han actualitzat i també es poden llogar a l'Ajuntament , si no hi ha activitat de les entitats de Sarrià que són les principals usuàries d'aquestes instal·lacions esportives municipals segons va destacar Paretas en el ple municipal. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitats de tots els grups municipals