6 de febr. 2015

Les Bernardes acull una exposició dels alumnes d'arquitectura fruit de la Col-laboració Entre el Consell Comarcal i la universitat de Girona

Ràdio Sarrià.
La pregunta que el professor Ramon Ripoll va fer als alumnes de Fonaments d’Art del Grau en Arquitectura posava el dit a la nafra en la mesura que els impel·lia a repensar l’urbanisme de la Plaça de la Constitució, un dels espais més cèntrics de Girona i, al mateix temps, un dels més irresolts: «És possible revaloritzar aquest espai urbà híbrid i poc utilitzat pels ciutadans en un espai més integrat culturalment i socialment mitjançant intervencions relativament reduïdes?» Les respostes (propostes) s’exposaran en forma de maqueta i projecte, durant tot el mes de febrer, a la sala La Talaia de la Casa de Cultura Les Bernardes.  Els alumnes no ho van tenir fàcil, entre altres raons, pel dens i complex substrat que tenien com a punt de partida: antigament aquest espai estava ocupat per la sèquia Monar i la bassa dels molins fariners de la ciutat, i desprès per les industries Grober i altres edificis industrials. Aquestes construccions van ser enderrocades entre el 1978 i el 1985. Els arquitectes guanyadors del concurs d’ordenació de la nova plaça van ser Elias Torres i J. Antonio Martínez-Lapeña: les obres de construcció de l’ actual plaça de la Constitució es van realitzar entre els anys 1983 i 1995. El resultat, com és sabut, resolia sobre plans de manera molt racionalista l’espai intervingut però, en canvi, generava una sèrie de problemes sobre el terreny que han perdurat fins a dia d’avui.
L'objectiu del conveni que s’acaba de signar és fomentar l’anàlisi crític de la situació actual amb l’objectiu darrer de detectar necessitats en l’àmbit cultural, artístic, arquitectònic i urbanístic del Gironès.