3 de març 2015

El ple de la Diputació de Barcelona aprova l'entrada de la resta de diputacions a la XAL

Ràdio Sarrià.
El ele de la Diputació de Barcelona, celebrat aquest migdia, ha aprovat l’entrada de la resta de diputacions catalanes a la Xarxa Audiovisual Local (XAL). Amb aquest gest, que ara hauran de ratificar les tres corporacions, es fa palesa la voluntat de les quatre entitats supramunicipals de sumar esforços per a la promoció de la comunicació de proximitat. Alhora, es reconeix el paper que La Xarxa, entitat impulsada per la Diputació de Barcelona, ha jugat com a plataforma de suport a l’audiovisual local de tot el país. L’acord per a la integració de les diputacions de Tarragona, Girona i Lleida en  l’estructura de la XAL s’ha aprovat amb els vots a favor de CiU, ERC-AM i ICV-EUiA-EPM. El PSC-PM i el Partit Popular s’han abstingut.
La previsió és que al llarg del mes de març la resta de corporacions aprovin el mateix acord en les respectives sessions plenàries, pas previ a la signatura del conveni pel qual la XAL modificarà la seva figura jurídica. Actualment, la XAL és una societat mercantil de capital públic aportat per la Diputació de Barcelona. Un cop finalitzat el procés, canviarà la seva figura a la de Societat Anònima i també la seva denominació, que passarà a ser la de Xarxa de Comunicació Local. Així, tant la junta general com el consell d’administració de la nova XAL incorporaran nous consellers en representació de les quatre diputacions, en un nombre proporcional al pes de cada corporació. Actualment, l’òrgan de govern de l’entitat l’integren nou representants, encapçalats pel president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. La Xarxa és una plataforma multimèdia de continguts i serveis per als mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i suports en línia). El principal és l’oferta de programació, dissenyada conjuntament amb les entitats adherides per incentivar la coproducció. D’aquesta manera, es pretén augmentar la visibilitat dels continguts generats pels mitjans i estimular econòmicament el sector.