31 de març 2015

Els municipis gironins de menys de 20.000 habitants disposaran de plànols de delimitació d’incendis abans d’acabar aquest any

Ràdio Sarrià.
La col·laboració interadministrativa entre la Generalitat, la Diputació, els consells comarcals i els ajuntaments farà possible que, aquest mateix any, els municipis gironins de menys de 20.000 habitants disposin de plànols de delimitació actualitzats per prevenir incendis. Els plànols determinen els tallafocs que s’han d’obrir i mantenir al voltant de nuclis, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions aïllades. Els ajuntaments vetllaran pel compliment del que s’estableix en aquests plànols, de manera que la seguretat de persones i béns quedarà garantida en cas d’incendi El projecte ha estat explicat aquesta tarda pel delegat del Govern, Eudald Casadesús; el vicepresident i diputat d’Acció Territorial de la Diputació de Girona, Miquel Calm; el director dels Serveis Territorials d’Interior, Albert Ballesta, i el director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Vicenç Estanyol. La presentació s’ha fet a la sala Carles Rahola de l’Edifici de la Generalitat a Girona Els focs de l’Empordà del 2012 van deixar palès que el servei de Bombers de la Generalitat sovint havia de destinar més efectius a defensar les cases del foc que no pas a extingir-lo. Això es produïa perquè hi havia cases aïllades i urbanitzacions que no disposaven dels corresponents tallafocs en el seu perímetre. Per corregir aquesta situació, el 2014 es va modificar la Llei 5/2003, i es va obligar els ajuntaments a redactar un plànol de delimitació i a vetllar per fer-lo complir, de manera que hi haguessin tallafocs a totes les urbanitzacions, nuclis urbans, masies i instal·lacions aïllades. Això va motivar la col·laboració conjunta de la Generalitat, la Diputació, els consells comarcals i els ajuntaments El 2014, la Diputació va obrir una convocatòria en què oferia assistència tècnica als ajuntaments més petits, els de menys de 20.000 habitants, per redactar els plànols. S’hi varen acollir 131 municipis. Enguany s’ha obert una segona convocatòria per a aquells ajuntaments que no es varen presentar a la primera. D’altra banda, la redacció tècnica dels plànols està essent executada pels consells comarcals Una vegada els municipis gironins tinguin redactats els seus plànols de delimitació, s’acompanyarà els ajuntaments en la realització dels passos corresponents per a l’execució de les franges de prevenció d’incendis, que és l’objectiu principal La complexitat de la feina que s’ha de dur a terme i la idiosincràsia dels municipis de la demarcació, majoritàriament petits i amb pocs mitjans, ha fet més necessari que mai sumar i coordinar esforços de les diferents administracions Les actuacions que avui s’han presentat preveuen les diferents fases per a l’execució de les franges de protecció: confecció i aprovació dels plànols de delimitació, notificació i ordre d’execució als obligats, inspecció de les feines i execució subsidiària, en cas d’incompliment.