18 de març 2015

La Diputació destinarà els més de 5 milions de superàvit del 2014 a inversions financerament sostenibles

Ràdio Sarrià.
Foto: Miquel Millan
La Diputació de Girona destinarà els més de 5 milions d'euros de superàvit resultants de l'exercici 2014 a inversions financerament sostenibles. 
Així ho ha avançat Miquel Noguer, vicepresident i diputat de Règim Econòmic i Hisenda, durant l'aprovació de la liquidació del pressupost general de la corporació, en el ple celebrat avui. De fet, el ple també ha aprovat avui mateix destinar part d'aquests diners, concretament 550.000 euros a aquest tipus d'inversions. Es tracta concretament de 350.000 euros a desperfectes causats per pluges o emergències i 200.000 euros més a noves tecnologies.
D’altra banda, el Ple ha aprovat l’acceptació, a l’organisme autònom XALOC (Xarxa Local de Municipis Gironins), de la delegació de l’Agència Tributària de Catalunya per recaptar en via executiva ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de la Generalitat. El fet que XALOC pugui cobrar impostos en executiva de la Generalitat (com també podran fer els altres organismes de gestió tributària de la resta de diputacions catalanes) té el seu origen en el conveni marc del 2012, que marcava la intenció de col·laboració de les quatre diputacions amb la Generalitat, i en el conveni signat el 30 d’abril del 2013, en què apunten a la creació de la futura hisenda catalana, batejada com a Tributs de Catalunya. Un cop la delegació sigui aprovada per tots els organismes recaptadors, caldrà signar el conveni definitiu, com també un protocol, per poder habilitar la recaptació en executiva dels ingressos de la Generalitat. Seran actuacions que es faran per delegació de la Generalitat. Actualment, la recaptació en executiva la fa la mateixa Generalitat o l'Estat. D'altra banda, XALOC també està fent la recaptació en executiva a prop 130 ajuntaments gironins.
Dins del treball conjunt de les diputacions catalanes, el Ple de l’ens supramunicipal gironí també ha aprovat l’adquisició d’un sistema informàtic per gestionar el padró municipal d’habitants. La finalitat del nou sistema és unificar les eines de treball a l’hora de gestionar el padró, mirant que sigui igual per als 947 municipis que integren Catalunya. A part d’una millora del servei, l’adquisició del nou sistema també representarà un estalvi econòmic. El ple de la Diputació també ha aprovat per unanimitat un conveni de col·laboració per impulsar, conjuntament amb les altres diputacions catalanes, el servei públic de comunicació local mitjançant la XAL. Miquel Noguer, vicepresident de la Diputació ha destacat que “la intenció de la Diputació es formar part del consell d'administració de la XAL juntament amb les altres diputacions”. El vicepresident ha puntualitzat que l'acord és “més aviat un protocol d'intencions que un conveni” i que la voluntat de la Diputació és sobretot “ fomentar la comunicació local en l'àmbit català”. La Diputació ha acordat aprovar inicialment un crèdit extraordinari de 200.000 euros per ajudar al Consell Català de l'esport per refer cinc camps de gespa municipals de la demarcació. Miquel Noguer ha explicat que l'aportació de l'ens supramunicipal se sumarà als 200.000 euros que aportarà la Generalitat i els 200.000 que aportaran els cinc ajuntaments beneficiats.
En el ple d'avui també s’ha aprovat una moció de suport a l’esport català en el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l'activitat física que formen esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. D’aquesta manera, la Diputació se suma al rebuig que el sector esportiu català va mostrar el passat 19 de març contra certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies del govern.
La moció insta el Congrés dels Diputats i el Senat a fer tot un seguit d’actuacions
i també el Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l'exercici professional dels tècnics, instructors i entrenadors federatius.La moció es traslladarà al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo Superior de Deportes, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.