30 de març 2015

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Salt signen un protocol que permetrà adquirir prop de 100 habitatges en els propers dos anys per un import de 2,5 milions d’euros

Ràdio Sarrià.
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat 24 de març un Decret-Llei de mesures urgents per reforçar la protecció de les famílies mes vulnerables, una de les principals mesures era el dret a tempteig i retracte a  favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents de les execucions hipotecaries, el protocol signat avui amb l’ajuntament  de Salt permetrà adquirir prop de 100 habitatges en els propers dos anys L’estoc d’habitatges nous construïts al municipi, juntament amb els centenars d’habitatges en mans d’entitats financeres provinents d’execucions hipotecàries fa que les intervencions en el municipi no hagin de passar per la construcció de nous habitatges com deia l’acord signat el 2010  entre el Ministerio de Fomento , la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salt, sinó per l’ampliació del parc públic amb habitatges provinents de les entitats financeres  que donin instruments i oportunitats d’intervenció per millorar la situació social Com en altres municipis de Catalunya, però en especial incidència en el municipi de Salt, la situació de l’actual crisi econòmica ha fet sentir els seus efectes sobre moltes llars, s'ha produït un increment sense precedents en la compra d’habitatges mitjançant les hipoteques d’alt risc, i en molts casos en quantia superior al preu de taxació real, portant a les famílies  a la pèrdua de la seva llar o bé al risc de perdre-la  com a conseqüència d’una execució hipotecària Davant d’aquesta situació,  l’Agència de l’Habitatge i L'Ajuntament de Salt han focalitzat la seva actuació  en polítiques socials d’habitatge. I especialment en atendre a les persones que han perdut la llar o estan en greu perill de perdre-la .