27 de març 2015

Salt ha estalviat més de set mil euros amb el reciclatge de roba

Ràdio Sarrià.
El municipi de Salt ha estalviat 7004€ en la factura de les escombraries gràcies a a les més de quaranta-vuit tones de roba recollides als contenidors de Roba Amiga i Recicla Girona durant el 2014, que hi ha repartits per la vila. Si la roba recuperada hagués arribat als contenidors de brossa Salt hauria d'haver pagar un sobre cost de més de set mil euros. Les empreses Roba Amiga i Recicla Girona gestionen la recollida de roba feta servir. Aquesta roba és posa en condicions i es torna a vendre -si és possible- i la que no es pot aprofitar es desfà per fer-ne nous teixits. Les empreses s'encarreguen també de nodrir el rober de Càrites pel que fa al reciclatge d'olis de cuina en total s'ha recollit en tot l'any passat 5.644 litres d'oli.