2 de març 2015

Sarrià aprova noves inversions al municipi

Ràdio Sarrià.
El passat ple de 24 de febrer de l'Ajuntament de Sarrià de Ter va aprovar la primera modificació de pressupost d’aquest 2015 per incloure diferents obres que es desenvoluparan durant aquest any. Així es van incloure dues noves partides per respondre a diferents intervencions:
1. Millores eficiència energètica del Centre Cívic de la Cooperativa: 30.822,42€
Aquesta partida inclou la part del PUOSC que ha de finançar el propi Ajuntament. De fet, cal recordar que per aquest 2015 està previst canviar la bomba de calor per una calefacció de terra radiant per a l'hivern, i aire condicionat a l'estiu. La calefacció permetria un estalvi de 3.000 euros anuals en energia i l'aire condicionat, d'uns 2.200 euros. Una altra mesura d'estalvi seria la connexió dels dipòsits de recollida d'aigua pluvial al sistema de reg de la piscina. L'actuació costaria uns 105.000 euros i permetria estalviar en el consum d'aigua de xarxa. Del total de l’import pressupostat la Generalitat en cobrirà el 70% i la resta, el 30%, l’Ajuntament amb aquests 30.822 euros.
2. Millores sanejaments municipi: total 10.850 €
Les altres intervencions previstes inclouen obres a la xarxa de sanejament de tres àmbits concrets del municipi: un tram del Carrer Major, l’encreuament entre els Carrers Joan Fuster i Mossèn Cinto Verdaguer i el Carrer Sant Gaietà. En concret, les tres obres milloraran l’evacuació d’aigües plujanes evitant problemes d’inundacions en els dos primers casos i d’estancament d’aigües en el segon. Aquetes obres estaran finançades pel Fons de Cooperació de la Diputació de Girona i s’executaran en els propers mesos.