29 d’abr. 2015

Ahir es va fer el sorteig de la composició de les meses electorals a l'Ajuntament de Sarrià de Ter davant el plenari municipal

Ràdio Sarrià.
Ahir al vespre es va fer el sorteig públic de la composició de les meses electorals a l'Ajuntament de Sarrià de Ter, davant els regidors del ple municipal.
El sorteig es va fer a través d'una aplicació informàtica que determina aleatòriament d'entre els cens electoral el nom de les persones que integraran el dia 24 de maig les meses dels col·legis electorals de Sarrià de Ter i els suplens.
Els ajuntaments elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic entre les persones censades en una secció, que siguin menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure.  Poden tenir excusa legal i poden presentar una justificació documental a la junta electoral: membres de les juntes electorals, les persones candidates i suplents a les eleccions convocades, les persones interventores i apoderades designades amb anterioritat a la notificació del nomenament de membre de mesa, els militars en actiu, les persones condemnades per sentència ferma a la privació del dret de votar i de ser escollides, les persones declarades incapaces per sentència judicial ferma, les persones malaltes, hospitalitzades o no, les persones residents fora de la circumscripció electoral, el personal embarcat, les persones inelegible i qualsevol altra persona que tingui una causa justificada i documentada suficientment.