27 d’abr. 2015

L'1 de maig la moneda RES dóna el tret de sortida a Olot

Ràdio Sarrià.
El  RES,  la  moneda  que  dóna  més poder  adquisitiu  al  consumidor particular i  que incentiva el comerç local, ja és una realitat a Olot. Des del mes de març s’ha estat treballant per adherir comerços d’aquesta població a l’agrupació RES, i a dia d’avui, ja són més de 20 les empreses que en forment part.Aprofitant la Fira del Prim r de maig d’Olot, es donarà el tret de sortid a al consumidor particular. El RES hi estarà present amb un estand al Firal d’Olot, on t othom es podrà informar del sistema RES i adquirir la targeta RES ja recarregada amb 1 5 o 30 RES. El consumidor particular utilitza  una targeta  de  prepagament que es carrega amb euros i, automàticament, obté un 50% més de RES. Per exemple: 100 € es converteixen en 150 RES. Així que el consumidor té més diners que només pot gas tar als comerços RES, sempre petita i mitjana empresa. D’aquesta manera les empre ses adherides a l’agrupació RES reben més clients i aconsegueixen un volum de negoci addicional del 3 al 5% en RES. Tots els  comerços  que  estan  adherits  a  aquesta  iniciativa  estan  publicats al web www.res.cat i també es poden consultar mitjançant l’aplicació mòbil per Android i/o iphone. El RES ja fa 3 anys que està implantat a Girona i a Figueres, on ja com pta amb més de 350 negocis (sempre PIMES i autònoms) que l’accepten com a mitjà d e pagament i on el passat any va moure més de 3 milions d’€/RES, el doble del 2013,, diners que han repercutit directament a PIMES i autònoms. El RES és una iniciativa bel ga, on fa més de 18 anys que funciona i hi ha 5.000 empreses adherides i uns 100.000 u suaris.