30 d’abr. 2015

La composició de les Meses Electorals del 24 de maig a Sarrià de Ter segons el sorteig del dia 28 d'abril

Ràdio Sarrià.

Composició de les Meses electorals a Sarrià de Ter segons els sorteig del dia 28 d'abril de 2015


Secció 1 Mesa A                                                 Suplens                                        Suplens

President/a   Carmen Galvez Colas               Carles Bonet Linares                 Carolina Caja Conejo

1é Vocal      Gerard Junquera Esbert             Fernando Carroza Pozo             Eduard Berloso Haro                    

2n Vocal      Juan Jimenez Molina                 Ramon Fuentes Flores              Narcís Llausas Fajula


Secció 1 Mesa B                                                 Suplens                                         Suplens

President/a   Samuel Ruiz Garcia                      Jaume Vila Soler                  Joan Portulas Mutos

1è Vocal   M. del Carmen Obrero Fernandez     Enric Varela Muñoz       Isabel Vizcaino Martinez

2n Vocal    Anna Veciana Gutierrez             David Nieto Muñoz     A. del Carmen  Ramirez Gutierrez


Secció 2 Mesa A                                                   Suplens                                     Suplens

President/a  Jose Figueras Valenti              Brigitte Castells Mellado         Marta Juanola Oliveras

1è Vocal      Francisco J. Jimenez Zamora  Francisco Casado Aguilar       Maria Jesus Iniesta Tapia

2n Vocal   Josep Gabarron Amer                Sandra Dorca Moreno            Rosario Higuera Costa 


Secció 2 Mesa B                                                Suplens                                     Suplens 

President/a  Meritxell Pla Torrent             Marc Quesada Peinado            Rosa M. Sanchez Casado

1è Vocal     Jose M. Quintana Jimenez      Begoña Romero Fernandez     Immaculada Vila Pujolras

2n Vocal     Sergi Viñoles Font                  Juan Troya Molinero                Laia Pares Font


Secció 3 Mesa A                                                   Suplens                                     Suplens

President/a    Marta Costa Serra                  Rosa M. Garcia Gonzalez              Marta Juvestany Prat 

1è Vocal      Jorge Lladó Tortellà               Sonia Cañizares Gonzalez               Pere Espunya Galera

2n Vocal     Maria José Gonzalez Sanchez   Antonio Lopez Gimenez              Raquel Garcia Segura 


Secció 3 Mesa B                                                     Suplens                                      Suplens

President/a  Anna M. Romaguera Colom    Angel Robles Vazquez        Juan Luis Rodríguez Fabrega    

1è Vocal     Maxima Mateo Martínez         Silvia Navarro Moreno            Marta Rosell Barranco

2n Vocal    Jorge Manrique Rico               Juan Jose Santacruz Cabello    Ignacio Trabuchelli Ramos