26 de maig 2015

El 22% de les persones ateses per la Creu Roja a Girona pateixen d’inseguretat alimentària severa


Ràdio Sarrià.
La Creu Roja a Girona ha presentat el 8è estudi del seu Observatori de Vulnerabilitat “L’accés de la infància a l’alimentació saludable”.
Segons aquest estudi 22% de les famílies enquestades a la província de Girona pateixen algun tipus d’inseguretat alimentària (el 29.5%, lleu, el 41,4%, moderada i un 22%, severa) i que la qualitat de la seva dieta tampoc no és òptima en un 60,7% dels casos (el 57% hauria de millorar-la i el 5,7% té una dieta de molt baixa qualitat).
S'entén per seguretat alimentària (un concepte bàsic fins ara àmpliament emprat només en l'esfera de la cooperació al desenvolupament) com l'accés físic, social i econòmic en tot moment a aliments suficients, agradables, nutritius i saludables de manera que es pugui garantir una vida autònoma, L’estudi, d’abast autonòmic, s’ha realitzat a partir de 1.001 enquestes telefòniques a famílies amb fills i filles, en què viuen 2.338 menors (1.554 d’entre 4 i 12 anys), totes elles usuàries de programes de lluita contra la pobresa.
A les comarques de Girona s’han realitzat 227 enquestes. La majoria de les persones consultades són dones (62%) i el 27,3% tenen nacionalitat espanyola. El 62% depèn fonamentalment de prestacions i només el 17,6% té el salari com a principal font d’ingressos. En la seva situació de precarietat, les famílies gironines prioritzen les despeses d’habitatge per sobre de l’alimentació i els subministraments. Cal tenir en compte que el 48,5% dels enquestats obtenen principalment els aliments de donacions d’entitat o de familiars i amics. Pel que fa a les beques menjador, un 66% disposa de beca per a tots els fills/es i un 28,4% només en rep per alguns dels infants de la casa. Seguretat alimentària i dieta mediterrània Per analitzar els hàbits alimentaris de les famílies, l’estudi parteix dels qüestionaris ELCSA (Enquesta llatinoamericana i caribenya de seguretat alimentària basada en metodologies de la FAO sobre la Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Caràcter Voluntari Unitat Universalitat . Dels resultats de l’ELCSA, es desprèn que el 7% de les famílies enquestades a les comarques de Girona tenen seguretat alimentària; i el 93%, inseguretat alimentària. Al seu torn, la inseguretat alimentària presenta tres nivells: lleu, quan les llars comencen a disminuir sobretot la qualitat de la seva dieta; moderada, quan comencen a restringir la quantitat d’aliments de la seva dieta; i severa, quan tant adults com infants experimenten situacions de fam. Entre les famílies enquestades, la inseguretat alimentàries és lleu en el 29,5% dels casos, moderada en un 41,4% i severa en un 22%. Pel que fa als seus infants, cal remarcar que el 16% d’enquestats afirma que els seus fills no esmorzen mai. Pel que fa als resultats del qüestionari Kidmed, el 39,2% de les famílies presenta una dieta òptima, el 55% hauria de millorar-la per acostar-se més al patró ideal (de la dieta mediterrània), mentre que el 5,7% té una dieta de molt baixa qualitat. El creuament de les dues enquestes confirma que, com més greu és la inseguretat alimentària, pitjor és també la qualitat de la dieta i a la inversa.
La Creu Roja a Girona al 2014 va distribuir 697 targetes de prepagament per un valor de 201.000€, finançades a través de fons propis de la Institució, d’empreses privades, i del programa Salut i Crisi de Dipsalut. D’altra banda, també es van repartir 5.911 kits de suport a l’alimentació infantil. Aquests ajuts alimentaris han augmentat respecte al 2013, entre els mesos de juny a desembre es va ajudar de promig a unes 270 famílies amb les targetes de prepagament, incrementant-se a l‘estiu fins a les 340 famílies (51.576€) i a les 445 al Nadal (30.900€). Pel que fa a beques d’alimentació a primària i secundària, des de la Creu Roja a Girona, al curs 2013/2014 es van becar 57 infants i, aquest curs, se n’estan becant 69. En períodes no escolars, des de la Creu Roja de Girona es posen en marxa els projectes d’èxit escolar i els casals d’estiu on es reparteix berenar i esmorzar als infants. Així, al 2014 dins del projecte d’èxit escolar, de manera regular es va donar berenar a uns 104 d’infants. D’altra banda, la Creu Roja ha posat en marxa l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil ambl'objectiu de sensibilitzar la societat i obtenir fons i suports per a l'execució de programes socials adreçats a aquesta mancança. A més, està estenent Punts de Suport a les Famílies en diferents punts del territori català per atendre de forma integral les seves necessitats (alimentació, higiene, programes d’ocupació, despeses escolars, etc).