26 de maig 2015

El ple de la Diputació aprova tres projectes de millora de carreteres interurbanes per valor de 1.430.462,46 euros


Ràdio Sarrià.
El ple de la Diputació de Girona celebrat avui ha aprovat per unanimitat tres projectes de millora de carreteres interurbanes de la seva titularitat, l'import dels quals ascendeix a 1.430.462,46 euros. Concretament es tracta de la GI-V-5235 que comunica l'N-260 amb el nucli urbà de Maià de Montcal (Garrotxa), la GI-P-6022 entre Sant Climent Sescebes i Mollet de Peralada (Alt Empordà) i la GI-P-5129, que uneix Vilafant i Borrassà (Alt Empordà). Les actuacions a la carretera GI-V-5235 que comunica l'N-260 amb el nucli urbà de Maià de Montcal es faran arran de la petició de l'ajuntament que va manifestar una problemàtica en la seguretat viària. El projecte preveu la millora de dues corbes amb poca visibilitat on s'hi han produït diversos accidents. El pressupost que s'hi destinarà és de 294.020,49 euros (IVA inclòs) Pel que fa a la carretera GI-P-6022 de Sant Climent Sescebes a Mollet de Peralada, l'ajuntament de Sant Climent havia manifestat que el primer tram de la via fins al cementiri té una perillositat elevada atès que hi conflueixen tant els vehicles com els vianants i va demanar que es millorés proveint-lo d'un espai per tal que hi pugui haver ambdues mobilitats. Les obres responen a aquesta petició i tindran un cost de 328.116, 43 euros ( IVA inclòs) El tercer projecte preveu la millora d'un tram de 1.608 metres de la carretera GI-P-5129 que uneix Vilafant i Borrassà. La finalitat és millorar el temps de recorregut, el nivell de servei i la seguretat de la circulació.
Foto: Martí Artalejo

El projecte, que té un cost a 808.325,54 euros, (IVA inclòs), només afecta un tram concret de la carretera ja que la part que connecta amb la N-260 es projectarà un cop l'Estat hagi establert la solució definitiva al desdoblament d'aquesta via de titularitat estatal. D'altra banda el ple també ha aprovat els textos dels convenis amb els ajuntaments de Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castelló d'Empúries, Espolla i Rabós per a la cessió a la Diputació per part d'aquests municipis de diverses carreteres de titularitat municipal. Avui també s'ha aprovat un pla de serveis als ens locals gironins amb l'objectiu de fomentar la seva eficiència, estalvi energètic i promoure la biomassa forestal i altres energies renovables. Aquest Pla de serveis s’emmarca en el programa BEenerG! (Bundling sustainable energy investments for Girona´s municipalities) que ha rebut finançament del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea d’investigació i innovació La Diputació, a través del Servei de Medi Ambient, oferirà un ampli conjunt de serveis, entre els quals destaquen: Assistència tècnica per a la contractació de la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior i d'edificis públics a través de contractes amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament. Assistència tècnica per tal d'instal·lar calderes o xarxes de calor de biomassa forestal i/o combinades amb altres fonts d'energia renovable i d'altres instal·lacions per a la eficiència energètica d'edificis. Assessorament jurídic i tècnic en el procés de contractació de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis públics a través de contractes amb empreses de serveis energètics (ESE). Assistència tècnica per elaborar instruments de planificació de la producció i distribució de biomassa forestal Podran sol·licitar aquesta assistència els ens locals que s'hagin adherit al Pacte d'alcaldes i que tinguin el PAES (Pla d'acció local per a l'energia sostenible) aprovat. L'assistència que sol·licitin ha d'estar vinculada a les accions definides al PAES aprovat o posteriors informes de seguiment La Diputació de Girona és Coordinador Territorial del Pacte d'alcaldes i més de 200 municipis de la demarcació s'han adherit a aquesta iniciativa que promou la Comissió Europea. Els municipis han redactat i aprovat PAES on identifiquen un conjunt d'accions a dur a terme en l'àmbit de l'ajuntament i en l'àmbit PAES (edificis residencials, sector terciari, transport urbà i gestió de residus). El programa BEenerG! del Servei de Medi Ambient de la Diputació, juntament amb els tècnics del servei que treballen en la promoció de la biomassa forestal, portaran a terme l'assistència. Al final de la sessió plenària, Xavier Soy i Pia Bosch, que no repetiran en el proper mandat, han pres la paraula per acomiadar-se de la Institució. Tots dos han valorat molt positivament la seva experiència a la Diputació de Girona.