29 de maig 2015

La Diputació de Girona aposta per la salvaguarda dels arxius de les entitats esportives

Ràdio Sarrià.
La Diputació de Girona està interessada en la recuperació, conservació i l’accessibilitat al patrimoni documental de les entitats esportives de la demarcació. Per això, mitjançant una acció coordinada entre els diferents agents esportius i arxivístics catalans, col·labora en la jornada “Fem esport…Fem arxiu”, que tractarà sobre la gestió dels arxius de l’esport a Catalunya, organitzada per la Subdirecció General d’Arxius i Museus i la Diputació de Barcelona, i que tindrà lloc el dimarts, 2 de juny, al Museu d’Història de Catalunya.
A les comarques gironines destaca per la seva antiguitat el Palamós Club de Futbol, amb cent disset anys de vida esportiva, al qual segueixen altres clubs de futbol centenaris, com ara l’Ateneu Deportiu Guíxols, el Club Deportiu Banyoles o el Club Deportiu Blanes, entre d’altres. A la ciutat de Girona, destaca per la seva antiguitat, però, sobretot pel gran nombre de socis que té —més de 16.000— el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), que fou fundat l’any 1919. A Catalunya, la relació entre el món de l’esport i l’associacionisme es fa palesa en el gran nombre de clubs amb llarga tradició esportiva, els quals també han esdevingut autèntiques entitats socials i culturals. Actualment, podem parlar de més de 19.000 entitats esportives registrades, de les quals al voltant de 3.000 tenen més de 40 anys d’antiguitat i, fins i tot, n’hi ha que són centenàries. La jornada vol ser el punt de partida del procés d’identificació, recuperació i tractament dels arxius de l’esport, que en els propers anys impulsaran la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions catalanes, amb el suport de federacions esportives i de la Secció d’Arxius de l’Esport del Consell Internacional d’Arxius.
El programa de la jornada es concreta en explicar alguns projectes internacionals i nacionals vinculats amb la identificació, la recuperació i el tractament dels arxius de l’esport, i reivindicar la tasca dels clubs i dels arxivers en aquest repte de preservació de la memòria històrica dels clubs i les entitats esportives, que a Catalunya són essencials per entendre la nostra història. D’altra banda, un altre dels objectius prioritaris és la promoció d’una gestió correcta dels arxius de les entitats i les federacions esportives per garantir-ne la preservació, l'accés i la difusió en el futur.
La jornada va dirigida, especialment, a directius i gestors dels clubs esportius i de les federacions esportives, a arxivers, a historiadors de l'esport, a esportistes, a periodistes i a persones interessades en la conservació de la documentació i en la investigació de la història de l'esport a Catalunya. Pretén ser un punt de trobada per compartir experiències, intercanviar coneixements i fixar les línies estratègiques per recuperar el patrimoni documental català en l’àmbit de l’esport, i alhora crear sinergies entre el món acadèmic, els arxius catalans i els clubs esportius, per establir les bases d’un eix de col·laboració que ha de permetre recuperar i fer accessible el ric patrimoni documental de les federacions i dels clubs esportius catalans que, tradicionalment, han estat estretament relacionats amb l'associacionisme. Per això, es posaran sobre la taula projectes internacionals per part de la Secció d’Esports de l’ICA-SPO (International Council of Archives), i experiències concretes per part de les federacions i clubs esportius.