19 de juny 2015

Consells de Seguretat per la revetlla de Sant Joan

Ràdio Sarrià.
Per gaudir de les revetlles cal tenir en compte els riscos que comporten el foc i els petards.
Quant als petards, s'ha de vigilar el comportament dels més petits, seguir les instruccions d'ús dels fabricants i no llançar coets a prop del bosc.
Les fogueres s'han d'encendre aïllades dels edificis, sempre sota la supervisió d'adults i no s'hi ha de llançar elements que puguin explotar o enlairar-se.
En els correfocs cal seguir les instruccions dels organitzadors i vestir-se adequadament.
Consells per als veïns
Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses.
Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats.
No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases.
Necessiteu un permís: heu de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres.
Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència.
Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui haver accidents
El lloc a escollir
No feu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent.
No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació.
Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta.
Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables.
Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència.
Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l'ajuntament.
No feu la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.
Els materials
Heu d'anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta.
No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.
En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc.
Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d'encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable.
Si fa vent, és millor que deixeu la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.
Apagueu la foguera
Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintors, etc.).
Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui haver accidents.
Tipus de pirotècnica
Es considera pirotècnica recreativa bàsica el conjunt d'artificis pirotècnics que poden ser usats pel públic en general durant la celebració de determinades festes de caràcter popular o particular. Des del punt de vista legal, estan inclosos dins les categories I, II i III, de les vuit en què està dividida la totalitat de la pirotècnia.
Tipus I: Risc baix (a partir de 12 anys)
Els productes de la categoria I són els que tenen un risc baix o molt baix. Estan pensats per utilitzar-los en àrees confinades, concepte en què s'inclou l'interior dels edificis d'habitatges. Aquest grup està format per bengales, bombetes i sorpresa japonesa; i fonts com surtidors i volcans.
Tipus II: Risc mitjà (a partir de 16 anys)
Els productes de la categoria II són els que tenen un risc mitjà. Estan pensats per utilitzar-los a l'aire lliure en àrees confinades. Els petards de tipus II està format per bengales (bombetes i sorpresa japonesa), petards (trons i traques xineses), voladors (paracaigudes, correcames, xiuladors, girasols i rodes), coets (coets de tro i de llum), fonts (surtidors i volcans) i bateries (combinacions i candeles).
Tipus III: Risc alt (a partir de 18 anys)
Els productes de la categoria III són els que tenen un risc alt. Estan pensats per utilitzar-los a l'aire lliure, en àrees amples i obertes. Aquest grup està format pels mateixos petards que els de la categoria II excepte les bengales.
La campanya de revetlles vol recordar els usuaris dels petards quins són els riscos de l'ús del material pirotècnic, per tal de minimitzar els riscos, davant els quals són vulnerables tant les persones com el medi natural.