11 de juny 2015

Convocatòria sessiò especial de constitució de l'Ajuntament

Ràdio Sarrià.
Convocatòria de ple de constitució de l'Ajuntament pel dia 13 de Juny de 2015, a les 12 hores.

Ordre del Dia
1. Constitució de la Mesa d’Edat.
2. Comprovació de les credencials.
3. Jurament o promesa dels regidors.
4. Declaració de constitució de la Corporació.
5. Elecció de l’Alcalde.
6. Jurament o promesa de l’Alcalde i presa de possessió en el seu cas.