3 de juny 2015

La Diputació de Girona inaugurarà aquest mes el Portal de Transparència i ajudarà els municipis a gestionar els seus portals

Ràdio Sarrià.
                                                              Font: Diputaciò de Girona
Aquest mes de juny, la Diputació de Girona inaugurarà el Portal de Transparència DDGI, una eina digital que inclourà informació tant de la corporació com dels organismes que en depenen, com ara Dipsalut, XALOC, Casa de Cultura i Conservatori de Música, entre d’altres. A més, el Portal s’enllaçarà amb el de la Transparència de Catalunya. A la vegada, l’ens supramunicipal donarà suport i assessorament tècnic i jurídic als ajuntaments de la demarcació de Girona perquè gestionin els seus portals (que es crearan properament) i d’aquesta manera en millori la transparència. Ho ha explicat avui el president en funcions de la corporació, Joan Giraut, durant la signatura al Palau de la Generalitat d’un conveni marc, amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Consorci d’Administració Oberta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les altres diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per col·laborar i facilitar que es compleixi la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya. El conveni ha estat signat per Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya; Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, en funcions; Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, en funcions; Joan Giraut, president de la Diputació de Girona, en funcions; Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida, en funcions; Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya. Els signataris han coincidit a assenyalar el conveni com un gran pas per avançar cap a una Administració més oberta, transparent i amb més qualitat democràtica. L’acord estableix la creació del Portal de la Transparència de Catalunya, que integrarà els portals de transparència de les diputacions i dels ens locals. El conveni també preveu l’aplicació de mesures per oferir un servei integral als ens locals en relació amb solucions tecnològiques comunes, assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d’implantació de la Llei, model d’ordenança de transparència i formació a càrrecs electes i tècnics municipals. D’aquesta manera es facilitarà la feina administrativa dels ens locals, ja que es garantirà que la nombrosa informació pública que aquests trameten habitualment a organismes supramunicipals es publicarà automàticament al Portal de Transparència de Catalunya i també al Portal Local de Transparència (en els ens en què aquest existeixi). Així, s’evitarà duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació.