3 de juny 2015

La Diputació de Girona subvenciona quaranta-dos projectes de cooperació internacional al desenvolupament amb 85.000 euros

Ràdio Sarrià.
                                                 Font: Diputació de Girona
La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha acordat destinar 85.000 euros a l’execució de quaranta-dos projectes de cooperació internacional al desenvolupament durant el 2015. La concessió dels ajuts, que van dels 1.400 als 2.600 euros, es fa mitjançant quatre ajuntaments i trenta-vuit entitats sense finalitats lucratives. Els ajuntaments que reben la concessió són els de les Preses, Ripoll, Puigcerdà i Llagostera. El de les Preses rep una subvenció de 2.469,78 euros per a la construcció d’una escola al poblat de Tondibongo (Mali), i el de Ripoll, 2.435,23 euros per donar suport a organitzacions no governamentals (ONG) ripolleses. Per la seva banda, Puigcerdà rep 2.435,23 euros per al centre de salut neonatal i maternitat Woldya (Etiòpia), i Llagostera, 2.659,76 euros per al projecte d’alimentació de cinquanta estudiants al municipi de San Nicolás de Oriente (Nicaragua). Respecte a les entitats sense finalitats lucratives, els ajuts van destinats a països africans, americans i asiàtics, i tenen objectius ben diversos. Del total de projectes, vint-i-tres s’ubiquen a l’Àfrica; setze, a Llatinoamèrica, i dos, a l’Àsia. A l’Àfrica es duran a terme set projectes al Senegal; cinc, a Gàmbia; tres, al Marroc; tres, a Mali, i un a Togo, Tanzània, Moçambic, Etiòpia i Burkina Faso. A Llatinoamèrica es duran a terme setze projectes; concretament, quatre a Guatemala; quatre, a Nicaragua; dos, a Colòmbia, i un, a Xile, El Salvador, la República Dominicana, l’Equador, el Perú i el Paraguai. A l’Àsia es duran a terme dos projecte: l’un l’Índia, i l’altre, a Jerusalem est.