19 de juny 2015

L’Ajuntament de Vilablareix tracta el pugó dels arbres amb mètodes biològics

Ràdio Sarrià.
Durant els mesos d’abril i maig s’ha realitzat un seguiment periòdic mitjançant tècniques de monitoreig per a controlar el nivell de la plaga en l’arbrat del passeig Catalunya, del carrer Marroc i en l’aparcament del pavelló pel control de pugó. Els tècnics han informat a l’Ajuntament que comença a haver-hi les primeres poblacions de pugó, per això,  durant els propers dies tindrà lloc l’alliberament de blísters de marietes (Adalia bipunctata), depredador de la plaga, a cada arbre. Aquesta estratègia, que no comporta cap molèstia al veïnat, s’anomena lluita biològica i es tracta d’un mètode de control de plagues, malalties i adventícies que consisteix a utilitzar organismes vius del regne animal o del regne vegetal amb l’objectiu de controlar les poblacions d’un altre organisme. Una alternativa per a reduir l’ús de productes químics, més respectuosa amb el medi ambient, ja que combat de manera específica i directa l’agent fitopatogen i així evita afectar a altres espècies d’insectes i organismes vius. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Vilablareix dóna compliment a la normativa vigent del Real Decret 1311/2012 per un ús sostenible de productes fitosanitaris.