24 de jul. 2015

La Creu Roja ha atès 77.357 persones durant el 2014

Ràdio Sarrià.
La Creu Roja a Girona va tancar l’any 2014 amb un total de 77.357 persones ateses (51,83% dones i 48,17% homes) en el conjunt dels seus àmbits d’intervenció, de les quals 27.155 (35%) responen a projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social. Els projectes de lluita contra la pobresa El nombre de beneficiaris dels projectes de lluita contra la pobresa s’ha incrementat un 15,17% respecte l’any anterior (23.578 el 2013), intensificat la qualitat de l’atenció. Durant el 2014, més del 8% del pressupost de la Creu Roja s’ha destinat a projectes de lluita contra la pobresa i alimentació infantil, enfront del 7,37% de 2013. La Creu Roja ha apostat per la dignificació dels ajuts i per oferir una atenció integral a les persones en situació vulnerable, no només cobrint les seves necessitats més immediates, sinó promovent la recuperació de la seva autonomia econòmica i personal. Per finançar totes aquestes accions, s’està cercant cada cop més el suport empresarial. L’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil La campanya pretén aplegar el màxim de recursos i esforços d’empreses, entitats i de la ciutadania en general en favor d’aquests projectes. En molts dels projectes d’alimentació infantil, s’està treballant per a la dignificació dels ajuts, amb metodologies com les targetes de prepagament, que permeten a les famílies comprar en comerços de  proximitat sense que la resta de clients sàpiguen que ho fan amb l’ajut de la Creu Roja, o les beques de menjador a primària o a secundària, que han permès atendre 121 infants i joves. Aquests ajuts s’acompanyen en alguns casos de tallers o materials per promoure l’alimentació saludable. La distribució d’ajuts bàsics Al costat d’aquests projectes més innovadors, la Creu Roja segueix distribuït productes bàsics (aliments, productes per a la higiene personal i de la llar, ajuts per pagar subministraments, joguines...) mitjançant els projectes següents: - Pla d’ajuda alimentària de la UE: 20.684 beneficiaris/àries. - Kits de suport social: 1.615 beneficiaris/àries. - Ajuts contra la pobresa energètica: 13.100 euros. - Campanya de joguines de Creu Roja Joventut: 4.602 beneficiaris/àries L’atenció integral i l’apoderament de les persones ateses per la Creu Roja La Creu Roja acompanya les ajudes per cobrir les necessitats més immediates amb d’altres programes per apoderar les persones en situació vulnerable i garantir que puguin recuperar la seva autonomia econòmica i personal, o perquè els infants tinguin un desenvolupament educatiu i intel·lectual adequat. Es tracta de projectes com els següents: - Programes d’ocupació i inserció laboral: han comptat amb 1.697 persones el 2014 i la taxa d’inserció ha estat del 43%. Aquests programes han comptat amb el suport de 183 empreses (que faciliten insercions, pràctiques, formacions...). - Projecte d’èxit escolar de Creu Roja Joventut: s’ajuda a fer els deures als infants o es realitzen diverses activitats educatives i lúdiques. Ha atès 349 infants el curs 2014-2015. Per tal de proporcionar des d’un sol punt d’atenció els diferents ajuts que necessita cada persona o facilitar el seu accés a programes d’ocupació o de reforç escolar, la Creu Roja està implantant els denominats PSF (Punts de Suport a les Famílies) en diferents municipis i comarques de Catalunya. La Creu Roja va tancar el 2014 amb 7 PSF, on es van atendre un total de 500 famílies. El pressupost de la Creu Roja i el suport social Tota l’activitat de la Creu Roja s’ha finançat amb 7.047.472,61 euros d’ingressos, el 35% dels quals procedeix de fonts de finançament pròpies (socis i sòcies i Sorteig d’or, altres sortejos i donacions, entre d’altres ingressos) i la resta de subvencions i prestacions de serveis. Els socis i sòcies han continuat creixent durant el 2014, arribant a 24.913 (51,83% dones, 48,17% homes i 3,71% empreses) i, paral·lelament, també ho ha fet les seves quotes (de 1.611.617 a 1.812.946 euros). El voluntariat s’ha mantingut i se situa en 2.593 persones (51,83% dones i 48,17% homes) i el nombre total d’empreses col·laboradores ja arriba a les 3.371. Els punts de presència Per desenvolupar la seva tasca social i humanitària, la Creu Roja compta amb 24 punts de presència, amb els quals dóna cobertura a 204 poblacions de les comarques. En tots aquests punts, la Creu Roja compta amb un equip tècnic de 144 persones (el 55,56% dones i el 44,44% d’homes).