3 de jul. 2015

La Diputació de Girona publica un llibre que analitza com va contribuir aquesta institució al desenvolupament de l’obra de la Mancomunitat de Catalunya

Ràdio Sarrià.
En el llibre La Mancomunitat i la Diputació de Girona, l‘historiador Xavier Carmaniu analitza i explica el paper que l‘ens provincial va tenir en el desenvolupament de l‘obra de la Mancomunitat de Catalunya. La publicació d‘aquest volum forma part del conjunt d‘iniciatives que la Diputació de Girona va impulsar l‘any passat, coincidint amb la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, per donar a conèixer un període cabdal de la història de Catalunya que, segons paraules de l‘autor del llibre, «s‘ha mitificat més que no pas estudiat». Escrit amb vocació divulgativa, l’obra consta de quatre parts diferenciades. La primera, de caràcter més general, explica com es va gestar la Mancomunitat, quins van ser els organismes més importants que es van impulsar i quins els personatges que en van ser protagonistes. En la segona part, Xavier Carmaniu aporta dades inèdites referides a com la Diputació de Girona va gestionar els àmbits que estaven vinculats amb el govern supraprovincial. Cal tenir present que la Mancomunitat, creada el 1914, era fruit de la voluntat d’administrar de forma mancomunada les quatres demarcacions del país. Això va suposar que les corporacions provincials renunciessin a part del seu poder i de les seves competències en favor del nou organisme. La tercera part del llibre se centra en l‘obra realitzada per la Mancomunitat arreu de les comarques gironines en tots els àmbits: la cultura, les infraestructures, la beneficència, els serveis penitenciaris i l‘agricultura. L‘objectiu del govern de la Mancomunitat era construir un país modern, relligar el territori i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. D‘aquella etapa queden als municipis de les comarques gironines testimonis de gran rellevància, com ara els pavellons de l‘antic manicomi de Salt, l‘escola de Paulau-saverdera i la rambla de Figueres, entre d‘altres. Finalment, i a manera d‘epíleg, l‘últim capítol relata com la dictadura de Primo de Rivera va posar fi a la Mancomunitat. El llibre dedica un capítol a recuperar la figura d‘Agustí Riera i Pau, president de la Diputació de Girona entre els anys 1911 i 1924 i vicepresident de la Mancomunitat de Catalunya del 1914 al 1923, el qual, tot i que va ser un protagonista destacat d‘aquella etapa, ha quedat oblidat per la història. La principal font documental en què s’ha basat Xavier Carmaniu per realitzar aquest treball de recerca ha estat l‘estudi sistemàtic de les actes de les reunions plenàries de l‘ens provincial, cosa que ha estat possible gràcies al procés de digitalització i buidatge d‘aquesta documentació, que s‘ha posat a disposició de la ciutadania de manera lliure i gratuïta per mitjà d‘una pàgina web. Les actes de la Mancomunitat i les memòries publicades pel Govern català, així com la bibliografia existent, han estat també bases documentals per a l‘elaboració de l’obra.