15 de jul. 2015

L'Ajuntament de Sarrià de Ter aprova crear una comissió informativa de transparència que estarà formada per tots els grups municipals
Ple municipal extraordinari 
Ràdio Sarrià.
Ahir al vespre es va celebrar el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Sarrià de Ter. En primer lloc el regidor i tercer tinent d'alcalde Josep M. Santiago va prometre el càrrec de regidor, donat que no va poder assistir al ple de presa de possessió que es va celebrar el passat mes de juny. En el primer punt de l'ordre del dia del ple, es va aprovar passar dels plens ordinaris dels mesos senars, als plens mensuals pel compromís d'un govern obert i transparent que es va aprovar per unanimitat, amb el vot a favor de l'equip de govern i el del regidor de CP (Candidatura de Progrès) Roger Casero, que hi va votar a favor donat que el regidor de CiU, Jordi Costa no va assistir al ple i va justificar la seva absència.
En el ple també es va acordar la creació i la composició de les comissions informatives entre les quals destaca la nova comissió informativa de transparència, que estarà formada per representants de tots els grups municipals. Es va aprovar la dedicació exclusiva del primer tinent d'alcalde, Narcís Fajula.
El ple també va aprovar que els regidors sense delegació passin a cobrar el 100% de l'import de les assistències a ple, juntes de govern, comissions informatives i dies de treball complets.
Per finalitzar l'alcalde va donar compte del cartipàs municipal i de la creació de les noves regidories de barris.