14 de jul. 2015

L'Ajuntament de Sarrià de Ter aprovarà aquest vespre el cartipàs municipal


Ràdio Sarrià.
L'Ajuntament de Sarrià de Ter celebra aquest vespre a les 20.30h un ple extraordinari per aprovar el nou cartipàs municipal que regirà l'organització  i el funcionament municipal del consistori.
El ple extraordinari acordarà la periodicitat de les sessions del ple, la creació i la composició de les comissions informatius. S'acordarà nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin competència del ple, es determinarà el règim de dedicacions i retribucions, assignacions dels regidors i acordar sobre coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenament de tinents d'alcalde, membres de la junta de govern i presidents de les comissions informatives i delegacions.
El nou cartipàs municipal