29 de jul. 2015

L'Ajuntament de Sarrià demana una subvenció a la Diputació de Girona per a l'Escola Bressol Confetti

Ràdio Sarrià.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar el dia 2 de juny de 2015 la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal pel curs 2014-2015. 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció de 76.125,00 € per sufragar les despeses derivades del funcionament de l’Escola Bressol Municipal “Confetti” pel curs 2014-2015.