20 d’ag. 2015

El FITAG celebra la quinzena edició

Ràdio Sarrià.
El FITAG aquest any 2015 celebra la quinzena edició, i per aquest motiu s’ha organitzat el projecte anomenat «Festival de Festivals». Segons Martí Peraferrer, director del FITAG, aquest projecte consisteix a convidar durant tots els dies que dura el Festival directors de festivals de teatre no professionals, amateurs, independents o universitaris d’arreu del món de la nostra mateixa categoria. Tal com diu, «aquest projecte és un regal a la comunitat de teatre internacional, ja que hi assistiran personalitats de teatre amateur, pedagogs i diferents federacions de teatre per discutir sobre entorns, projectes, personalitats i possibles ponts de treball». La coordinació d’aquest projecte restarà en mans de l’actriu i directora argentina Graziella Sureda, que rebrà el suport de dos becaris provinents de València i Colòmbia; la producció la realitzarà Mamadou Diallo, i la direcció de l’activitat la portarà Martí Peraferrer. Seran tres jornades, distribuïdes en tres dies que aniran de les deu del matí a les tres de la tarda. A la primera s’hi farà la presentació de les personalitats i institucions que hi intervindran. La segona jornada estarà dedicada als testimonis internacionals, amb representacions provinents d’Europa, Amèrica i Àfrica. La darrera jornada se centrarà en l’estudi de l’actor amateur i el teatre no professional, que és el col·lectiu protagonista d’aquest festival. Tot plegat esdevindrà un espai de pensament que ens ajudarà a entendre cap on es dirigeix el sector i a buscar noves formules de relació entre els festivals, tot creant lligams i noves formes de col·laboració. Un cop finalitzades les jornades, es redactarà un document de treball en què es recolliran els punts bàsics que s’hi hagin tractat i les conclusions assolides, el qual serà presentat davant la premsa el dissabte 29 d’agost.