28 d’ag. 2015

Ocupacions hoteleres més altes aquest estiu respecte a l’any 2014

Ràdio Sarrià.
La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, segons les dades obtingudes dels seus agremiats,  destaca  que  l’ocupació  dels  mesos de juliol i agost i la previsió del mes de setembre són les següents: L’ocupació  hotelera del  litoral  de  les  comarques  de  Girona  en  el  mes  de juliol  ha estat  del 70% a la comarca de l’Alt Empordà, del 65% a  la  Costa Brava Centre i del 75% a la Costa Brava Sud. Pel que fa la ciutat de Girona i a les seves rodalies l’ocupació ha estat del 70% i a les zones d’interior,  un  60%  a  la  zona  de  la  Selva  interior i un  75%  a la Garrotxa. Respecte a  les zones de muntanya de la Cerdanya i el Ripollès l’ocupació ha estat del 55% i el 50%, respectivament. L’ocupació  hotelera  del  litoral  de  les  comarques  de  Girona en el mes d’agost ha estat  del 85% a l’Alt Empordà, del 90% a la Costa Brava Centre i a la Costa Brava Sud. A  la ciutat de  Girona  i  a les  seves  rodalies  l’ocupació  ha estat  del  85%  i a les zones d’interior, un 75%  a la zona de la Selva  interior i un 80%  a la Garrotxa. Respecte a les zones de muntanya de la Cerdanya i el Ripollès l’ocupació  ha estat del 70% i el  65% respectivament. El perfil de turista dels mesos de juliol i agost majoritàriament ha estat de proximitat, de la província de  Barcelona, i en algunes  zones  de  la  resta de  províncies, bàsicament famílies i parelles  de mitjana  edat. Pel que fa el  turista estranger,  el principal que ha visitat  les comarques gironines durant els dos mesos ha estat el francès, seguit de britànics, alemanys i belgues. També s’estan recuperant a la demarcació  a poc a poc el turista  italià i el de la resta de l’estat espanyol.En  comparativa  amb els  mateixos mesos de l’any anterior, l’ocupació del mes de juliol ha augmentat un 8% i la d’agost un 6%, en termes generals a la província de Girona. Les causes d’aquest increment són gràcies al bon temps, a la petita  recuperació econòmica i a les incidències polítiques d’altres  països del  mediterrani, més o menys competidors amb la Costa Brava. Els percentatges d’ocupació del mes de setembre són incerts, atès  que depenen de  les reserves d’última  d’hora  perquè  cada  vegada  el  turista  passant és més important sobretot durant aquest mes. No obstant, es preveu que els puntals d’ocupació es situïn a la primera quinzena de setembre. El perfil de turista  que visitarà les comarques gironines serà el mateix que el dels mesos de juliol i agost segons la Federació que  preveu que les estades siguin d’entre 2 i 3 dies per persona i nit.