24 de febr. 2010

El PSC detecta greus errades en el pressupost 2010 i hi troba a faltar al voltant 115.000 €

(Ràdio Sarrià) Segons Roger Casero: “amb aquests errors el govern no ha estat a l’alçada de les seves responsabilitats i són ja massa les males pràctiques i errors que el govern municipal col·lecciona al llarg d’aquest mandat”
El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Sarrià de Ter ha detectat greus errades en el detall de les partides del pressupost 2010 que es va aprovar inicialment al ple municipal de finals de gener d’enguany.
El PSC, després d’haver rebut, posteriorment a l’aprovació inical del pressupost, el detall de les partides de despeses ha detectat que fins a cinc partides del pressupost detallat no coincideixen amb el valor que tenen al document amb el major de les partides, essent per tant la diferència de 46.737,49 €.
Entre les cinc partides és especialment preocupant la diferència de la partida d’acció social, que mentre al document “estat de despeses 2010 – classificació per programes” hi figuren 203.488 € al document del detall de la partida hi consten 240.188 €, és a dir, una diferència de 36.700 €. En les altres partides, tal i com es detalla més endavant, tenen una diferència menor.
D’altra banda el PSC també ha detectat que l’equipament municipal del Centre Cívic la Cooperativa no té, ni al pressupost detallat ni al document amb el major de les despeses, partida consignada, de manera que ni les despeses derivades el sou i la seguretat social de la persona contractada que dinamitza l’equipament ni les despeses de manteniment i activitat que s’hi desenvolupa figuren al pressupost 2010 aprovat inicialment. La partida de despesa del Centre Cívic la Cooperativa estava consignada, els darrers anys, amb uns 70.000 €.
Pel PSC al pressupost 2010 hi falten, doncs, al voltant de 115.000 €, corresponents als 70.000 e inexistents del Centre Cívic la Cooperativa i a la diferència de 46.737,49 € entre els imports de les partides al document de majors i el detall de les despeses.
El PSC té previst presentar una instància a l’Ajuntament informant de les errades detectades al pressupost 2010 i demanant que al proper ple municipal es faci de nou l’aprovació inicial del pressupost 2010 amb l’esmena dels errors detectats i la inclusió de la partida del Centre Cívic la Cooperativa.
Per Roger Casero “amb aquests errors el govern no ha estat a l’alçada de les seves responsabilitats i són ja massa les males pràctiques i errors que el govern municipal col·lecciona al llarg d’aquest mandat”. Segons Casero “amb aquests errors en la confecció del pressupost sembla que de nou s’evidencia que el govern municipal ni domina ni controla les regnes de l’ajuntament”.