25 d’abr. 2014

El primer Consell de Poble de Sarrià ja ha tractat, exposat i compartit temes importants del municipi com el pressupost municipal i el procés participatiu del Carrer Firal


Josep Mª Viladomat, Regidor de Participació
Ràdio Sarrià.

Ahir al vespre a l'edifici El Coro es va reunir per primer cop el Consell de Poble, durant la reunió que ha seguit l'ordre del dia previst, es va tractar en primer lloc la composició del consell i es va deixar sobre la taula l'elecció del segon vicepresident del Consell, a l'espera que surti algun voluntari.
El Consell ha decidit que la periodicitat de les reunions del Consell de Poble seran dues reunions anuals de caràcter ordinari.
D'altra banda també es va parlar de la incorporació al Consell de Poble del col·lectiu de joves, en aquest cas de l' ATV i l´Esplai P.L,  malgrat que encara no s'ha creat el Consell de Joventut i que s'espera fer-ho pròximament.
Una altra dels temes que s'han  tractat en aquest primer Consell, és la conveniència de  buscar una assegurança  que englobi totes les entitats i associacions, que permetria cobrir tots els actes que s'organitzen al llarg de l'any i millorar així tant la prima com la cobertura. Aquesta assegurança conjunta, substituiria la que pugui tenir cada entitat i,  es contractaria per mitjà d´una coordinadora que seria l'organitzadora de tots els actes, conjuntament amb l'entitat organitzadora de l'activitat. Aquesta proposta del consistori va tenir molt bona acollida i es va acordar que es buscaran ofertes i propostes.
Un altre dels punts principals que es va parlar ahir al vespre, va ser la primera experiència del procés de consulta i participació ciutadana del carrer Firal sobre la mobilitat i els aparcaments d'un petit sector del carrer Firal, el tram proper a l'Avinguda de França, carrer Ripollet i  carrer Lloses (que s'ha votat entre el dia 1 i el 15 d'abril)  per determinar la millor opció per el sector segons el centenar de veïns, veïnes i empreses que han estat cridats a la consulta. L'Alcalde, Roger Torrent  va  valorar positivament la iniciativa del procés de participació ciutadana més que no pas el resultat , la participació hauria estat baixa, d'un 30 % aproximadament i segons Torrent s'està a l'espera del recompte i del resultat que es coneixerà possiblement la setmana vinent. 
El que va crear més debat, va ser la necessitat d'haver fet prèviament una sessió informativa amb els veïns i deixar participar en el procés els veïns i veïnes del carrers com el Carrilet  que es veuran també afectats pels canvis de mobilitat, segons va reiterar el regidor del grup municipal del  PSC, Roger Casero, que va insistir en la necessitat d'haver obert el procés participatiu a altres sectors que afectarà la mobilitat, si es fa un canvi de direcció en la circulació dels vehicles. 
Un altre dels temes més importants era el pressupost , el regidor d'Hisenda, Personal i Participació ciutadana va explicar detalladament partida per partida el pressupost del  2014 i  va fer un avançament de quines són les intencions del consistori de cara al de 2015, pel que fa a la participació dels diferents consells i del Consell de Poble en els pressupostos de l'any vinent.
Un altre dels punts a tractar va ser les impressions de les entitats representades al Consell del nou reglament de participació ciutadana que sembla que tot i que es va destacar la necessitat per part d'alguna entitat de simplificar els formularis ha tingut molt bona acollida. 
Finalment es va obrir un torn de precs i preguntes, que es va centrar en el procés de participació del Carrer Firal i la necessitat d'ampliar el radi en aquest procés.