16 d’abr. 2014

La Diputació de Girona destinarà 9,1 milions d'euros més als ajuntaments

Ràdio Sarrià.
El Ple de la Diputació ha aprovat destinar 9,1 milions d'euros de superàvit a crear una nova línia d'ajuts als ajuntament gironins. El Pla d'Inversions Sostenibles  per aquest any que preveu que els 221 municipis gironins rebin un mínim de 20.176 euros per finançar el 90% d'actuacions relacionades amb la via pública, el sanejament, tractament de residus, medi ambient o protecció i millora del patrimoni historicoartístic. 
El pla preveu que cada ajuntament pugui presentar una sol·licitud que inclogui fins a quatre actuacions, de les quals es podrà subvencionar fins el 90%. Els criteris són els mateixos que pel Fons de Cooperació Econòmic i Cultural 2013-1015.
Els ajuntaments de menys de 2.000 habitants podran optar a una subvenció màxima de 20.176 euros, Girona un màxim de 514.150 euros i la resta d'ajuntaments s'hauran de repartir els 5,3 milions restants, distribuïts, el 70 % en funció de la població de cada municipi i , el 30% d'acord amb els ingressos ordinaris liquidats.