14 d’abr. 2014

L'Hospital Josep Trueta estalviarà un 20% en energia elèctrica gràcies a un nou motor de cogeneració

Ràdio Sarrià.
L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha rebut aquest dissabte el
nou motor de cogeneració d’electricitat que permetrà estalviar aproximadament
fins a un 20% cada any en la factura del subministrament elèctric i a més, reduirà
l’emissió de CO2, el principal gas causant de l’efecte hivernacle i de l’escalfament global del planeta, en 1.084 tones, ja que aquest sistema estalvia gas, l’energia primària que utilitza. Durant les properes setmanes es realitzaran els treballs d’instal·lació, connexions i calibratge de la maquinària.
Aquest nou motor generarà tota l’energia elèctrica que consumeix el centre hospitalari i, aprofitant la calor residual dels gasos d’escapament i del circuit de refrigeració, abastirà bona part de les necessitats de calefacció i aigua calenta sanitària. Això permetrà que en cinc anys ja s’hagi amortitzat el seu cost, 1.300.000 €. Un dels avantatges de la cogeneració és que al produir l’energia in situ no hi ha pèrdues per transport d’electricitat.
Fa una setmana es va retirar l’antic motor de l’edifici tècnic de l’Hospital Dr. Josep Trueta en una espectacular operació amb una grua de gran tonatge. 
La maquinària era de l’any 1996, pesava 18 tones i ha tingut una vida de 80.000
hores de funcionament. Aquest motor ha permès subministrar electricitat a tot
l’edifici hospitalari, de forma totalment autònoma, fins a quatre dies seguits en
diverses ocasions, com durant la nevada del març de 2010 quan la neu va fer
caure el subministrament elèctric de la xarxa.
El fet d’autoabastir-se d’energia elèctrica permet al Trueta, a més de ser eficient
en la generació d’electricitat i l’aprofitament de la calor residual per a calefacció i
aigua calenta sanitària, garantir que totes les unitats i serveis considerats crítics
no es quedaran sense energia elèctrica, malgrat que es produeixi una puntual
fallada de la xarxa.
El nou motor també servirà per incrementar la fiabilitat del sistema actual i per
disminuir la demanda elèctrica de l’hospital, en especial a l’estiu quan hi ha la
major demanada d’energia, ja que incorpora un sistema de producció d’aigua freda per a la climatització.