23 d’oct. 2014

El Consell Escolar Municipal de Girona prohibeix l´ús del mòbil als centres de secundària

Ràdio Sarrià.
El Consell Escolar Municipal de Girona ha aprovat un reglament sobre a l'ús dels telèfons mòbils als centres de secundària, on "es prohibeix l'ús del mòbil dins del recintre del centre a tot l'alumnat, excepte autorització expressa del professorat per a usos didàctics". El reclament deixa clar que "el mòbil no es pot fer present, ni visible, ni audible, encara que sigui per utilitzar alguna de les seves aplicacions. Cal apagar el mòbil en entrar al centre". El reglament assenyala que "si un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el telèfon mòbil" entre dos i cinc dies, a criteri del centre. Es recoamanrà a l'alumne que retiri la tarja del mòbil per evitar problemes de confidencialitat de dades. Si hi hagués reincidència, la custòdia podria allagarse un mes o fins i tot fins a final de curs.
Per retornar un mòbil, l'alumne haurà de fer una entrevista personal o per telèfon, amb la família, en la qual se li recordarà la reglamentació.
Els centres podran flexibilitzar aquest reglament, per tal d'adaptar-lo als ensenyaments postobligatoris, amb alt percentate d'alumnes majors d'edat, sobretot si es fan servir aparells tecnològics.
També s'exposa que el centre oferirà formació al 'alumnat, famílies i professorat sobre el bon ús de les noves tecnologies, comptant amb el suport de les diferents institucions de la ciutat.