19 de febr. 2015

La llei sobre l'Impost de Societats que obliga a les entitats petites a presentar l'impost provoca queixes i molts dubtes

Ràdio Sarrià.
Les entitats petites consideren injusta la llei de l'Impost de Societats que obliga a totes les entitats sense excepció, a presentar l'impost i per tant portar una comptabilitat per partida doble. 
Les entitats consideren que aquesta obligació pot portar a moltes entitats a desaparèixer o a constituir-se com a agrupacions de persones sense figura jurídica per poder continuar amb les seves activitats i viure al marge de la legal·litat sense a accés a subvencions.
A finals de novembre,  es va aprovar la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats que afectarà les entitats no lucratives a partir de l’1 de gener de 2015.
La principal novetat és que s’eliminen els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost.
A partir d’ara, qualsevol entitat, encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum,  estarà obligada a presentar l’Impost de Societats.
Fins ara les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar l’Impost de Societats si no feien activitat econòmica i complien els següents requisits: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, que les rendes no exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció.
La llei afectarà els exercicis iniciats a partir de gener de 2015. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.
D’altra banda, la reforma fiscal referent a l’Impost de Societats no afecta les entitats acollides a la Llei 49/2002, com fundacions i associacions declarades d’Utilitat Pública. Les entitats amb aquest tipus de règim fiscal estaran obligades com fins ara a presentar l’Impost de Societats i continuaran tributant al 10% per aquelles rendes no exemptes que puguin tenir.