6 de març 2015

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya homologa 44 plans locals d'emergència i 69 plans d'autoprotecció d'activitats i instal·lacions

Ràdio Sarrià.
El director general de Protecció Civil, Jordi Aurich, ha presidit aquest matí a la seu del Departament d’Interior la Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya en què s’han homologat 44 plans locals de Protecció Civil, dels quals 22 són nous, 19 són revisions de plans existents i 2 actualitzacions de plans existents. A més, avui s’han homologat 69 Plans d’Autoprotecció (PAU) d’instal·lacions municipals, hospitals, residències, esdeveniments i empreses privades.La Comissió també ha donat el vist-i-plau a la creació del grup de treball que elaborarà en la major brevetat possible un Pla de Protecció Civil de la Generalitat específic pel risc de ventades VENTCAT. Actualment, quan hi ha previsió o es constata una situació de forts ventades que poden causar danys als béns o les persones i afectar el normal desenvolupament diari de les activitats al territori català, s’activa un protocol dins el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT. L’elaboració d’un Pla específic per ventades permetrà una millor anàlisi del risc, prevenció i resposta operativa davant una situació de ventades potencialment perilloses. A la Comissió també s’han actualitzat 2 plans ja existents: el Pla Basic d’Emergències Municipals de Cornellà de Llobregat (Barcelona); i el Pla Específic Municipal (PEM) de la Festa del Pi de Centelles (Catalunya Central) A més, avui s’han homologat 69 Plans d’Autoprotecció (PAU) d’instal·lacions municipals, residències, esdeveniments i empreses privades. Per demarcacions, els PAU homologats són: 42 a Barcelona, 10 a Lleida, 8 a Girona, 4 a Tarragona, 3 a Terrse de l’Ebre, i 2 a la Catalunya Central. L’objectiu dels PAU és assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter. Amb aquestes mesures,  destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, es pot donar la resposta adequada en cas de situació d’emergència i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic. Entre els PAU que s’han homologat avui destaquen el del Centre Comercial Gran Via 2 i diversos centres del Corte Inglés a Barcelona; Túnels de Vallvidrera; la Marató de Barcelona; la celebració de la Shopping Night Barcelona, del Midnight Festival de Girona,  l’Aeroport de Girona-Costa Brava; cavalcada de Reis i Rues del Carnaval de Tarragona, vàries centrals hidroelèctriques de la Catalunya Central i Lleida; i els Port de l’Ampolla i de Colera; entre altres. A la reunió hi ha assistit, a més del director general de Protecció Civil, Jordi Aurich, el director del CAT112, David Ciudad, el director general de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments, Ramon Parés, el director general de la Policia, Albert Batlle, el director general del SEM, Francesc Bonet, el director  general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Pere Palacín, la directora dels serveis territorials d’Interior a Tarragona, Rosanna Camps, i tècnics i comandaments de Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Cos d’Agents Rurals, Bombers de Barcelona, Servei Meteorològic de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, Associació Catalana de Municipis i de la Delegación del Gobierno estatal.