20 de març 2015

Més de 6.000 autònoms gironins hauran de deixar de tributar per mòduls segons la nova reforma fiscal

Ràdio Sarrià.
Més de 6.200 autònoms gironins i 56.000 de tot Catalunya hauran de deixar l'any vinent de tributar per mòduls segons la reforma fiscal, que simplificava molt les obligacions fiscals dels empresaris autònoms. El canvi obligarà molts petits empresaris a implantar sistemes de gestió i comptabilitat, a més de presentar noves declaracions fiscals i la Patronal Pimec i la Confederació de Comerç de Catalunya critiquen la mesura.
Podran seguir aplicant el sistema de mòduls a partir de l'1 de gener del 2016 els empresaris autònoms que el volum anual d'ingressos no superi la xifra de 150.000 euros l'any immediat an
Aquest sistema de mòduls era criticat perquè facilitava l'economia submergida.