6 de març 2015

Joaquim Casanovas, nou gerent de l´hospital Josep Trueta i del Santa Caterina

Ràdio Sarrià.
El doctor Joaquim Casanovassubstituirà el doctor Vicenç Martínez Ibáñez, que l'abril del 2012 es va convertir en el primer màxim responsable de la gerència única per a l'ICS i l'IAS. Nascut a Girona l'any 1957, Joaquim Casanovas Lax és llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i diplomat en ciències empresarials per la Universitat de Girona (UdG) i en direcció d'empreses per l'IESE. De 1986 a 1989 va ocupar la direcció de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, i de l'any 1989 a 1995 va ser cap de Serveis Sanitaris de l'Àrea de Gestió 4 de Girona de l'ICS. Posteriorment, va ser director d'atenció primària de l'ICS de Girona.
De 2000 a 2004 va ocupar la direcció territorial del Departament de Salut a Girona i la gerència de la regió sanitària de Girona. Tot seguit, va passar a formar part, com a responsable econòmic, del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència (PRODEP) i des de juny de 2006 fins a febrer de 2011 va ocupar el càrrec de director assistencial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. De febrer a juliol de 2011 va ser de nou director territorial del Departament de Salut a Girona. L'estiu de 2011 es va incorporar a l'ICS com a director gerent de la institució, càrrec que va ocupar fins al gener de 2014, data en què va ser nomenat gerent de la regió sanitària de Barcelona del CatSalut.
El relleu en el càrrec es farà efectiu a partir del 9 de març. Casanovas ja va estar integrat en el primer equip directiu de gerència compartida i, per tant, és un perfil continuista que té com a objectiu potenciar la integració dels recursos assistencials entre els dos hospitals. A Martínez Ibáñez l'han nomenat gerent de la Vall d'Hebron.
Joaquim Casanovas Lax, actual gerent de la regió sanitària de Barcelona del CatSalut, assumirà la gerència comuna de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). El nomenament ha estat aprovat per la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'ICS i proposat pel Consell d'Adminsitració de l'IAS. La proposta del nomenament del Joaquim Casanovas ha de ser ratificada via acord de Govern, per poder compatibilitzar l'assumpció de les dues tasques per part d'una única persona.