19 de juny 2015

Creen una fundació per garantir el futur del Monestir de Sant Daniel de Girona

Ràdio Sarrià.
El Monestir de Sant Daniel de Girona ha aprovat la creació d'una fundació civil per assegurar el seu futur a Girona. L'objectiu és garantir el futur del Monestir i es va acordar ahir que era el dia que feia mil anys de la seva fundació. Entre els objectius de la fundació hi haurà la de difondre i promoure els valors i l'espiritualitat benedictina, així com el coneixement i l'estudi del Monestir, el monaquisme i l'espiritualitat i a nivell patrimonial, la fundació es compromet a restaurar, conversar i mantenir el Monestir i el seu patrimoni i tots els seus béns.