10 de jul. 2015

La Creu Roja a Girona distribueix més de 272 mil kg d’aliments a 18.258 persones el mes de juliol

Ràdio Sarrià.
La Creu Roja a Girona distribuirà durant el mes de juliol més de 272 mil de kg d’aliments (272.386,256 kg) entre 18258 persones en situació de vulnerabilitat social. S’inicia d’aquesta forma la primera de les tres fases de desplegament del nou Programa Operatiu del Fons d’Ajuda a les persones més Desfavorides (FEAD), que repartirà enguany un total de 5.480.886 kg d’aliments arreu del territori català. En la mateixa fase, es distribuiran 10 milions de kg d’aliments arreu de l’Estat. La institució humanitària comptarà per a la distribució dels aliments amb 7 de les seves assemblees locals i comarcals a més de les 43 entitats adherides al Programa, perquè aquestes, al seu torn, en facin el repartiment directe entre els beneficiaris. Els aliments són de caràcter bàsic, de baixa caducitat i de fàcil transport i emmagatzematge. La cistella d’aliments inclou arròs, cereals infantils, llet en pols, llegums, oli d’oliva, farinacis, conserves varies i fruites en almívar, entre d’altres productes bàsics. Es tracta d’aliments altament nutritius que contribueixen a satisfer les necessitats tan de persones adultes com d’infants i de nadons. La cistella, ha estat elaborada amb la col·laboració de la Federació del Banc d’Aliments, la Creu Roja i experts en nutrició dels Ministeris. Noves mesures complementàries als aliments A diferència del model anterior, el Programa d’ajuda europeu 2015 ja no forma part de la PAC (Política Agrària Comuna) sinó del FEAD (Fons Europeu d’Ajuda als més Desfavorits) i s’emmarca amb un sistema d’atenció més integral de les persones en situació vulnerable. Juntament amb el repartiment de productes de primera necessitat, el nou Pla preveu mesures d’acompanyament per millorar l’ocupabilitat de les persones en situació vulnerable. Per això, es finançarà a partir del Fons Social Europeu (FSE). Cal tenir en compte que està cofinançat pels estats (la UE en finança el 85% i els Estats el 15% restant). En el cas de l’Estat espanyol, seguiran predominant clarament els ajuts alimentaris per sobre de les mesures d’acompanyament, que representen prop del 5% del pressupost total del programa.