10 de jul. 2015

Torrent: ‘Un país que vol ser lliure i digne no ho és si la seva gent no és lliure i digna’

Ràdio Sarrià.
‘Un país que vol ser lliure i digne no ho és si la seva gent no és lliure i digna. I perquè ho siguin, cal garantir-los els drets bàsics’, ha dit el diputat d’ERC Roger Torrent durant el debat al Parlament de la Iniciativa Legislativa Popular sobre mesures urgents per fer front a l'emergència d'habitatge i a la pobresa energètica. La ILP, que ha arribat al ple per procediment d'urgència i que continuarà la tramitació després d’haver superat el debat d’aquest dijous, ha estat impulsada per la PAH, l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i recull mesures per combatre el sobreendeutament de les famílies per l'habitatge, els desnonaments i les situacions de vulnerabilitat conseqüència de no tenir llar, així com la pobresa energètica. ‘La lluita social no només ha posat el debat sobre la taula sinó que ha estat capaç d’aportar solucions. I el que volem és que aquestes solucions no siguin conjunturals, no s’acabin quan s’acabi la crisi, sinó que arribin per quedar-se’, ha declarat Torrent, agraint a les entitats promotores la seva tasca de ‘compromís i tenacitat amb la lluita social’ i que ha permès ‘generar esperança a famílies desnonades i rescabalar la dignitat a persones que estaven abatudes’. El diputat ha explicat, també, que l’objectiu d’ERC és que la ILP serveixi per engruixir altres instruments que ja existeixen, com el Codi de Consum o la Llei de l’Habitatge, i per fer efectiu un dret, el de l’habitatge, que fins ara és només teòric. ‘De res serveix escriure un dret a un text legal si no s’executa, si la ciutadania no el pot reclamar’, ha afegit. El text inclou, entre d'altres, el lloguer forçós d'habitatges, mesures per afrontar l'impagament de les hipoteques i per arribar a acords entre els consumidors i les entitats financeres en cas d'impagament de la hipoteca, i l'obligació de les administracions de garantir el dret d'accés a subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat.