30 de jul. 2015

L’Ajuntament de Girona establirà un protocol d’acompanyament per a les persones nouvingudes per obtenir el certificat d’acollida

Ràdio Sarrià.
El novembre del 2014 es va aprovar el Decret 150/2014, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, referent a la llei 10/2010.  Aquest decret preveu l’expedició d’un certificat d’acollida per a totes aquelles persones que acaben d’arribar a Catalunya o que fa menys d’un any que hi han arribat. De manera excepcional, i fins al juny de 2016, podran sol·licitar aquest certificat totes aquelles persones que ho demanin sense límit en el temps d’empadronament. Aquest certificat serà necessari per poder regular la seva situació administrativa al nostre país, així com també per fer les renovacions de la documentació actual. L’Ajuntament de Girona, durant aquest estiu, treballarà per establir els protocols necessaris d’acompanyament a aquest procés i organitzarà els serveis que s’hi veuen implicats per tal que, a partir de la tardor, es pugui obrir a la ciutadania aquest procés de manera ordenada i garantint un acompanyament de qualitat a tots aquells ciutadans de Girona que ho necessitin. Així mateix, des de la Regidoria de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació, es contactarà amb totes aquelles entitats interessades a col·laborar en el desenvolupament dels cursos necessaris per a la certificació i “vetllarem perquè la informació arribi, de manera adequada i en els terminis que exigeix la llei, a totes aquelles persones que ja resideixen a la nostra ciutat”, ha explicat el regidor de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació, Eduard Berloso. El certificat d’acollida implicarà per a l’usuari haver de justificar la seva participació en cursos de català i castellà això com certificar coneixements laborals i de la societat catalana i del seu marc jurídic. El regidor Eduard Berloso ha remarcat que “tot plegat suposa liderar un treball coordinat entre administracions i entitats de la ciutat per tal de garantir una atenció ajustada i adequada”. Properament es podrà consultar més informació sobre aquest procés al web de l’Ajuntament de Girona.