17 de jul. 2015

L’Ajuntament de Sarrià de Ter crea la Comissió de Transparència i retorna la perdiodicitat mensual dels plens

Ràdio Sarrià.
L’Ajuntament de Sarrià de Ter crea la Comissió de Transparència i retorna la perdiodicitat mensual dels plens. El ple de cartipàs celebrat ahir, 14 de juliol, va aprobar la composició del govern municipal i l’organització i funcionament del consistori i el ple municipal. Dels acords presos destaquen els següents: Periodicitat mensual del Ple: Els darrers mandats, els plens municipals se celebraven cada dos mesos. Aquest periodicitat era fruit d’un acord de ple, pres la legislatura 1999-2003. Tanmateix, en l’actual context, amb un increment de població important (arribant als 5000 habitants) i la necessitat de garantir els màxims nivells de transparència s’ha decidit tornar a la perdiocitat mensual. Es tracta d’una mesura que pretén millorar la qualitat democràtica del municipi. Prestigiant el màxim òrgan de representació i alhora, fòrum per aportar (per part dels regidors i ciutadania en general) les inquietuds i temes de debat que els afecten. Hi haurà, per tant, més oportunitats de poder participar. Comissió de Transparència: pel que fa a les comissions informatives (organisme on es tracten els temes que després s’aproven al Ple), se seguiran convocant les actuals, tanmateix es proposa com a novetat la creació de la Comissió de Transparència.  Una comissió que es destinarà a assegurar la màxima informació i coneixement d’aquells temes que al conjunt dels regidors cregui oportú. En aquest sentit, l’equip de govern proposa que siguin els regidors de la oposició que dirigissin (i per tant, determinessin l’ordre del dia de cada una de les convocatòries de la mateixa). Tinences d’alcaldia per grans àrees: Els tinents d’alcalde seguiran essent tres. Narcís Fajula (1r), Lourdes Gelada (2na) i Josep M. Santiago (3r) que seran els que configuraran –conjuntament amb l’alcalde- la Junta de Govern Local. Val la pena destacar que aquesta vegada s’ha previst que els tinents d’alcalde, més enllà de les àrees delegades que desenvolupin lideraran tres grans àmbits de la gestió municipal i en marcaran les directrius polítiques. Així, aquestes tinences d’alcaldia seran les següents: 

Regidors de Barri: L’altra gran novetat es que per primera vegada es configuren regidories de barri. D’aquesta manera, cadascun dels barris de Sarrià de Ter tindrà un/a regidor/a referent. Es tracta de que cadascun dels edils es responsabilitzi de vetllar per les necessitats concretes de cada zona i alhora sigui la persona de contacte (directa i franca) pels veïns i veïnes. 
Barris    
 
Rebaixa indemnitzacions: En l’apartat de les retribucions i indemnitzacions per assistència cal dir que l’única dedicació exclusiva serà la que tindrà el Primer Tinent d’Alcalde, amb una atribució de 37.000 euros anuals bruts (per sota del que permet la LLei RSAL que són 40.000).
Pel que fa a les assistències, es concreten en 120 euros per assistència a Ple, 60 per a Juntes de Govern i Reunions de Delegats i 30 per a les Comissions Informatives. Això suposa una rebaixa d’un 20,45% menys respecte el que es va assignar el 2011. Audiències Públiques i Consells sectorials: Durant la passada legislatura es va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana, en el que es creaven el Consell de Poble i els Consells Sectorials. Espais de trobada entre les entitats, associacions i ciutadania amb els regidors per poder debatre qüestions d’interès local (àmbits concrets en el cas dels sectorials i més generals en el cas del de Poble. De moment, i ja des del passat mandat, hi ha operatius els consells de Cultura, l’Escolar, d’Esports, de la Dona i Poble. Durant els propers mesos es crearà el de Joventut. Per altra banda, fruit del Programa Electoral d’ERC s’ha previst que es convoquin també Audiències Públiques durant tot el mandat. És a dir, assemblees generals obertes a tots els ciutadans per poder plantejar aspectes concrets de preocupació dels veïns i veïnes al mateix temps que es podrà fer un seguiment de la tasca de l’equip de govern. Previsiblement, la primera es farà a l’octubre coincidint amb els primers cent dies de govern. 
Delegacions Equip de Govern 2015: