20 de jul. 2015

Jornades de Podem a Girona

Ràdio Sarrià.
El passat dissabte el Consell Autonòmic de Podem Catalunya conjuntament amb el cercle de Podem Girona varen impulsar unes jornades presencials de participació per l’elaboració del programa electoral per les pròximes votacions catalanes. Les jornades van ser qualificades d’un èxit doncs s’hi van acostar multitud de gent de diferent índole polític o ideològic, tots ells per parlar de política sense importar a qui votarien. La jornada es caracteritzava en crear diferents grups de treball per explicar les problemàtiques que hi veuen a la política actual (sigui des d’àmbit municipal o a escala catalana), e intentar que Podem recollís aquestes idees per a construir un nou tipus de programa que aglutinés l’ideari del poble. Els grups es van dividir en diferents àrees com Educació, Sanitat, Ciutadania,... I tothom hi col·laborava en el grup que hi trobés més afinitat o pogués ajudar més. El consell Autonòmic del partit polític en va treure moltes idees de la problemàtica generalitzada del poble gironí que es mostrava preocupada en la política actual, arribant a ser punts clau transparència política i financera, l’actual política sanitària catalana o les retallades a l’escola pública. Ara aquest consell recollirà i estudiarà totes les idees creades en aquest medi per elaborar i finalitzar el que serà el seu programa a presentar per les pròximes eleccions del 27-S.