17 de jul. 2015

Presentació de «BEenerGi», programa europeu per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables

Ràdio Sarrià.
                                                       Foto: Eddy Kelele
Ahir es va presentar el «BEenerGi» (Building Sustainable Energy Investments for Girona’s Municipalities) de la Diputació de Girona, el programa europeu per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables als municipis de les comarques gironines. La presentació ha estat a càrrec de la coordinadora del programa, Anna Camp. La diputada del Servei de Programes Europeus, Maria Àngels Planas i Crous, de la Diputació de Girona, ha donat la benvinguda institucional a la presentació del programa «BEenerGi», que ha rebut el finançament del programa de la Unió Europea «Hortizó 2020», d’investigació i innovació. «BEenerGi» es va posar en marxa el passat mes d’abril amb l’objectiu principal d’oferir assistència tècnica, legal i financera per a la promoció d’inversions en mesures d’eficiència energètica i energies renovables als municipis de la demarcació. Concretament, en els àmbits de l’enllumenat públic i dels edificis municipals.
L’acte ha inclòs exposicions per part dels membres de l‘equip tècnic del programa sobre modalitats contractuals a l’hora de finançar inversions en energia sostenible, casos pràctics d’inversions en eficiència energètica tant en l’enllumenat públic com en edificis municipals a les comarques gironines, la instal·lació de calderes de biomassa a escoles de Ripoll i la licitació agrupada de la millora de l’enllumenat públic de Bescanó. Ariadna Vilà, tècnica jurídica del programa, ha presentat el projecte «Esquemes contractuals innovadors per al finançament d’inversions en energia sostenible». Eduard Batllori, enginyer en eficiència energètica de «BEenerGi», ha explicat casos pràctics relacionats amb les «Inversions en eficiència energètica de l’enllumenat públic a les comarques gironines». La presentació dels casos pràctics sobre les «Inversions en eficiència energètica d’edificis públics a les comarques gironines» ha estat a càrrec de Remei Aldrich, enginyera en eficiència energètica del programa. Anna Sanitjas, enginyera forestal de la Diputació de Girona, ha parlat sobre «Estratègia per a la producció i el consum de biomassa forestal, sostenible, local i de qualitat», mentre que l’enginyer industrial del Consorci Ripollès Sosteniment, Jesús Teixidor, ha presentat el projecte «Instal·lació de calderes de biomassa als centres educatius de Ripoll per mitjà d’un contracte amb microempreses de serveis energètics». L’alcalde de Bescanó, Pere Lluís, ha explicat la «Licitació agrupada de la millora de l’enllumenat públic de Bescanó per mitjà d’un contracte amb MESE (microempreses de serveis energètics)». Anna Camp, coordinadora de «BEenerGi», ha explicat el programa d’ajudes per a la millora de l’eficiència energètica i les energies renovables, i ha tancat la sessió Antonio Aguiló, project advisor de l’agència EASME de la Comissió Europea, que ha explicat el programa «BEenerGi» en el marc dels programes europeus per a l’energia sostenible. La Diputació, per mitjà del Servei de Medi Ambient, ofereix un ampli conjunt de serveis que s’emmarquen en el programa «BEenerGi», entre els quals destaquen:
Assistència tècnica per a la contractació de la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior i d'edificis públics mitjançant contractes amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.
Assistència tècnica per instal·lar calderes o xarxes de calor de biomassa forestal o combinades amb altres fonts d'energia renovable i altres instal·lacions per a la eficiència energètica d'edificis.
Assessorament jurídic i tècnic en el procés de contractació de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb empreses de serveis energètics (ESE).
Assistència tècnica per elaborar instruments de planificació de la producció i la distribució de biomassa forestal.
Els responsables del programa «BEenerGi» del Servei de Medi Ambient de la Diputació, juntament amb els tècnics del servei que treballen en la promoció de la biomassa forestal, porten a terme l'assistència.