19 d’ag. 2015

L’Obra Social “la Caixa”, la Diputació de Girona i el Parc Natural del Montgrí milloren la tanca de Ràdio Liberty i eliminen flora exòtica invasora

                                            Foto: Diputació de Girona

Ràdio Sarrià.
El passat mes de juliol es van iniciar els treballs de retirada de l’antiga tanca ubicada a la franja litoral de Ràdio Liberty, a la platja de Pals. La tanca, que envoltava la totalitat de la finca, que és propietat del Ministeri de Medi Ambient, presentava un estat molt deficient en tot el seu recorregut d’1,5 km de longitud del front litoral. Actualment, s’hi està posant una nova tanca per protegir l’espai. Els treballs també preveuen la retirada manual de Carpobrotus edulis, una espècie de planta invasora característica del litoral català que té greus efectes en la flora autòctona. Amb el pas del temps, la tanca de Ràdio Liberty s’havia deteriorat molt. Diversos trams estaven totalment caiguts i sobresortien de la sorra al costat del camí de vianants, cosa que suposava un perill per als visitants d’aquest espai. Davant aquesta situació, diverses administracions i entitats s’han posat d’acord a actuar-hi i han fet possible que els treballs de substitució de la tanca es facin al llarg d’aquest estiu.
L’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Girona s’han encarregat de contractar els treballs de retirada de l’antiga tanca i de col·locació d’una de nova a una empresa d’inserció social, mentre que el Parc Natural ha subministrat el material necessari per col·locar la nova tanca. Per la seva banda, l’Ajuntament de Pals ha gestionat els residus de la tanca vella. El cost total de l’actuació és de 14.310 euros, amb una repercussió del 21 % d’IVA. La nova tanca que s’està instal·lant és de tipus cinegètic, amb pals de fusta tractada i molt més integrada i funcional. Aquesta tanca té una doble funcionalitat: evita que la gent pugui entrar dins el recinte, que avui dia encara presenta alguns perills com ara construccions en mal estat i pous disseminats, alhora que permet que la fauna salvatge pugui creuar-la amb total llibertat; i, a la vegada, el mateix fet d’impedir-hi el pas a les persones facilita la conservació de l’hàbitat dunar. Un cop desmuntades les instal·lacions de Ràdio Liberty el 2006, el Ministeri de Medi Ambient va portar a terme una sèrie d’actuacions de millora dels hàbitats naturals a dins del recinte, entre les quals la retirada de la flora exòtica invasora que malmetia les comunitats de la rereduna pròpies d’aquesta zona. La presència de les antenes durant més de quaranta anys va fer possible que l’espai quedés protegit, de manera que es va conservar en força bon estat un hàbitat de rereduna en un sector en què, en altres circumstàncies, possiblement s’hi hauria construït. Cal destacar que aquest espai conté espècies de flora protegides i amenaçades com la Stachys maritima, i animals, també protegits, com la sargantana cendrosa (Psammodromus edwarsianus). La finca de Ràdio Liberty és una excel·lent mostra d’ambients de rereduna i de transició cap a pineda ben conservats. Les actuacions que s’hi estan desenvolupant enguany permeten mantenir l’estat natural de l’ecosistema i millorar-ne l’ús públic al seu voltant. Tots els treballs s’executen amb mitjans manuals i els realitzen persones provinents de col·lectius en risc d’exclusió social. Concretament, aquest estiu un total de cinc persones del Centre Especial de Treball Tramuntana són les encarregades de fer la substitució de la tanca i de retirar manualment la flora invasora que hi ha.